Finansiālā ilgtspēja (Sustainability in Finance) - SuFi

Projekta nosaukums: Finansiālā ilgtspēja (Sustainability in Finance) - SuFi

Projekta mājaslapa: www.sufi.fi 

Projekta īss kopsavilkums: INTERREG Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014. – 2020. gadam ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta "Finansiālā ilgtspēja – SuFi”  ietvaros plānots izstrādāt atvērto tiešsaistes finanšu moduli profesionālajā izglītībā, iesaistot studentus, pasniedzējus un citas ieinteresētās personas. Projekts ir nepieciešams, lai saskaņotu nodarbinātības pieprasījumu, palielinātu konkurētspēju, darba iespējas un mobilitāti, kā arī lai uzlabotu uzņēmējdarbības / finanšu jomā nepieciešamās kompetences Centrālā Baltijas jūras reģiona absolventu vidū.

Projekta mērķis: sekmēt profesionālās uzņēmējdarbības / finanšu izglītības jomas pilnveidi un saskaņošanu ar ilgtspējīgas attīstības mērķiem un ilgtspējas principiem, lai nodrošinātu iekļaujošas iespējas uzņēmējdarbības / finanšu programmu studentiem un absolventiem Centrālās Baltijas jūras reģiona valstīs, lai uzlabotu pārrobežu profesionālo izglītību, iesaistot visas ieinteresētās puses uzņēmējdarbības / finanšu izglītības jomas ilgtspējas nodrošināšanā.

Projekta galvenais rezultāts: Atvērts tiešsaistes finanšu modulis uzņēmējdarbības jomā (15 ECTS kredītpunkti) profesionālajā izglītībā visu ieinteresēto pušu kompetenču pieprasījuma nodrošināšanai.

Projekta līguma numurs: CB858

Projekta LU reģistrācijas numurs: ETS2020/40

Projekta īstenošanas termiņš: 2020. gada 1. marts – 2022. gada 30. novembris

Projekta kopējais finansējums: 51 150, 10 EUR, tai skaitā 85 % fonda finansējums, 15 % valsts budžeta līdzfinansējums

Projekta partneri:

  • Haaga-Helia Lietišķo zinātņu universitāte
  • Liepājas Valsts tehnikums
  • Tartu Profesionālās izglītības centrs
  • Latvijas Universitāte
  • Tartu Universitāte
  • Ālandu Lietišķo zinātņu universitāte

Asociētie partneri

  • Ālandu Banka
  • Latvijas Finanšu nozares asociācija
  • Somijas Finanšu nozares asociācija

LU projekta vadītājs:  LU PPMF Pedagoģijas zinātniskā institūta vadošā pētniece Ieva Margeviča-Grinberga

LU projekta administratīvais vadītājs un eksperts: LU PPMF Pedagoģijas zinātniskā institūta vadošā pētniece Tamāra Pīgozne

LU projekta eksperts un atbildīgais par komunikāciju: LU PPMF Pedagoģijas zinātniskā institūta vadošā pētniece Svetlana Surikova

Saistītās ziņas:

Sustainability in Finance - SuFi (Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 datubāzē)

Sustainability in Finance - SuFi (Haaga-Helia Lietišķo zinātņu universitātes mājaslapā)

Haaga-Helia Received Funding for an Extensive International Project - "Sustainability in Finance" to Match Employment Demand (Haaga-Helia Lietišķo zinātņu universitātes mājaslapā)

Sustainability in Finance - SuFi (Ālandu Lietišķo zinātņu universitātes mājaslapā)

The importance and meaning of sustainable finance (eSignals vietnē)

Sustainability in Finance - SuFi (Interreg.lv mājaslapā)

LU PPMF PZI pētnieki uzsākuši INTERREG Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas projekta īstenošanu (LU PPMF PZI mājaslapā)

2020. gada 25. septembrī tiešsaistē notika SuFi projekta ievirzes sanāksme (LU PPMF PZI mājaslapā)

SuFi projekta konsorcijs uzsāk darbu pie atvērta tiešsaistes finanšu moduļa ietvarstrūkturas izstrādes (LU PPMF PZI mājaslapā) 

Aicinām finanšu sektora pārstāvjus piedalīties aptaujā par finansiālo ilgtspēju! (1.uzsaukums) (LU PPMF PZI mājaslapā) 

SuFi kursa ideju apmaiņas seminārs notika 2021. gada 14. janvārī (LU PPMF PZI mājaslapā) 

Aicinām finanšu sektora pārstāvjus piedalīties aptaujā par finansiālo ilgtspēju! (2.uzsaukums) (LU PPMF PZI mājaslapā) 

SuFi kursa ideju apmaiņas otrais seminārs – vienu soli uz priekšu (LU PPMF PZI mājaslapā) 

SuFi projekta konsorcijs apkopo rezultātus par 2. atskaites posmu (LU PPMF PZI mājaslapā) 

SuFi projekta moduļu statuss un atbalsta plāns Moodle platformā (LU PPMF PZI mājaslapā) 

SuFi projekta konsorcijs apkopo rezultātus par 3. atskaites posmu (LU PPMF PZI mājaslapā) 

Notiek SuFi moduļu aprobācija: daži ieskati 1. pilotēšanas posmā (LU PPMF PZI mājaslapā) 

SuFi projekta konsorcijs apkopo rezultātus par 4. atskaites posmu (LU PPMF PZI mājaslapā) 

SuFi projekta konsorcijs apspriež 5. atskaites posma starprezultātus (LU PPMF PZI mājaslapā)