2021. gada 9. decembrī Zoom platformā notika INTERREG projekta “Finansiālā ilgtspēja (Sustainability in finance) - SUFI” (www.sufi.fi) konsorcija kārtējā sanāksme, kuru ir organizējusi Haaga-Helia Lietišķo zinātņu universitāte (SuFi vadošais partneris). Šajā sanāksmē piedalījās 13 pārstāvji no sešām projekta partneru institūcijām (t.i. Haaga-Helia Lietišķo zinātņu universitāte, Liepājas Valsts tehnikums, Tartu Profesionālās izglītības centrs, Latvijas Universitāte, Tartu Universitāte un Ālandu Lietišķo zinātņu universitāte), lai prezentētu pirmā pilotēšanas posma primāros rezultātus.

Konsorcija sanāksmes sākumā Agnese Getaute-Zariņa un Aleksandra Ņeftina no Liepājas Valsts tehnikuma apsprieda savu pieredzi un iespaidus, pirmo reizi pilotējot 1. un 3. moduli angļu valodas kursa un ekonomikas kursa ietvaros. Sigrid Tani no Tartu Profesionālās izglītības centra dalījās savā pieredzē saistībā ar 3. moduļa izmēģinājumu. Erica Scott un Jani Siirilä apmainījās pieredzē par 1. un 3. moduļa aprobāciju savās universitātēs (Ālandu Lietišķo zinātņu universitātē un Haaga-Helia Lietišķo zinātņu universitātē). Egle Säre no Tartu Universitātes uzdeva prezentētājiem dažus precizējošus jautājumus par pilotēšanas niansēm. Kopumā, pirmie skolotāju un studentu iespaidi par pilotēšanu bija samērā pozitīvi, lai gan pilotēšanas process bija saistīts ar vairākiem izaicinājumiem.

Pēc tam Ieva Margeviča-Grinberga un Svetlana Surikova no Latvijas Universitātes runāja par projekta aktualitātēm, kas saistītas ar izplatīšanas un komunikācijas aktivitātēm, piemēram, par informatīvajiem rakstiem LU PPMF PZI vietnē un maģistra darbu "Ilgtspējīgas finanšu pratības attīstības veicināšana profesionālajā vidējā izglītībā", kuru izstrādāja un 2021. gada 29. novembrī aizstāvēja Sandra Laķe. Maģistra darba ietvaros veiktā pētījuma mērķis bija izpētīt un izstrādāt ieteikumus ilgtspējīgas finanšu pratības veicināšanai profesionālajā vidējā izglītībā. Tika pētītas SuFi projekta dalībnieku strukturētu rakstisku interviju atbildes, pamatotās teorijas pētījuma dizainā ar nepārtrauktās salīdzināšanas metodi, kas ir piemērota kvalitatīvo datu analīzei, darba autores interpretācijā. Pētījumā tika izstrādāts sistēmiski aptverošs teorētisks priekšlikums, kā veicināt ilgtspējīgu finanšu pratību un aprakstītas ilgtspējīgu finanšu pratību veicinošas pedagoģiskās pieejas profesionālajā vidējā izglītībā.

Visbeidzot Heli Lankinen un Jani Siirilä no Haaga-Helia Lietišķo zinātņu universitātes informēja partnerus par savu jauno bloga koprakstu “Using learning design tools in online module planning”, iepazīstināja ar aktivitāšu un resursu izveidi, pievienošanu un īstenošanu Moodle platformā (piem., kā veidot PowerPoint prezentācijas kā interaktīvas grāmatas), ar moduļa novērtējuma veidlapu un darba grafika uzmetumu otrajam izmēģinājuma posmam, kuru paredzēts īstenot no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 31. augustam.

Novēlam priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu Jauno gadu! Lai 2022. gads visiem SuFi projekta partneriem ir auglīgas sadarbības un profesionālo mērķu īstenošanas gads!

Ieva Margeviča-Grinberga (SuFi projekta vadītāja LU),

Tamāra Pīgozne (SuFi projekta administratīvā vadītāja un eksperte LU)

un Svetlana Surikova (SuFi projekta eksperte un atbildīgā par komunikāciju LU).

Par projektu:

Finansiālā ilgtspēja (Sustainability in Finance) - SuFi (Projekta mājaslapā)

Finansiālā ilgtspēja (Sustainability in Finance) - SuFi (Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 datubāzē) 

Dalīties