Pētnieku zinātniskie profili

Dr. paed. Zanda Rubene

LU IZPF PZI direktora p.i.

LU IZPF PZI Zinātniskās padomes priekšsēdētājas vietniece

LU IZPF PZI vadošā pētniece

LU IZPF profesore

LU IZPF zinātņu prodekāne 

LU Doktora studiju programmas "Izglītības zinātnes" direktore

ORCID

Publons

Google Scholar

ResearchGate

Dr. paed. Linda Daniela

LU IZPF dekāne

Promocijas padomes izglītības zinātnēs priekšsēdētāja

LU IZPF PZI vadošā pētniece

LU IZPF IZPIN profesore

ORCID

Publons

Google Scholar

ResearchGate 

Dr. paed. Iveta Ķestere

LU IZPF PZI Zinātniskās padomes priekšsēdētāja

LU IZPF PZI vadošā pētniece

LU IZPF IZPIN profesore

ORCID

Publons

Google Scholar

ResearchGate

Dr. habil. Marks Depāpe (Marc Depaepe)

LU IZPF PZI vadošais pētnieks

LU Goda doktors

Dr. paed. Dita Nīmante

LU IZPF PZI vadošā pētniece

LU IZPF IZPIN asociētā profesore

ORCID

Publons

Google Scholar

ResearchGate

Dr. paed. Māra Urdziņa-Deruma 

LU IZPF PZI vadošā pētniece

LU IZPF Mākslas un tehnoloģiju nodaļas asociētā profesore

ORCID 

Publons  

Google Scholar 

ResearchGate

Dr. paed. Svetlana Surikova

LU IZPF PZI vadošā pētniece

LU IZPF PZI Zinātniskās padomes sekretāre

ORCID 

Publons

Google Scholar

ResearchGate

Dr. paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča 

LU IZPF PZI vadošā pētniece

LU IZPF Pirmsskolas un sākumizglītības nodaļas asociētā profesore

ORCID

Publons

Google Scholar

ResearchGate

Dr. paed. Ieva Margeviča-Grinberga

LU IZPF PZI vadošā pētniece

LU IZPF asociētā profesore

LU IZPF PZI Kopsapulces priekšsēdētāja

ORCID

Publons

ResearchGate

Dr. psych. Sandra Beatrice Sebre

LU IZPF PZI vadošā pētniece

LU IZPF Psiholoģijas nodaļas profesore

Google Scholar

ResearchGate

Dr. paed. Tamāra Pīgozne

LU IZPF PZI vadošā pētniece

LU IZPF PZI Pilnsapulces sekretāre

ORCID

Google Scholar

ResearchGate

Dr. psych. Anika Miltuze

LU IZPF PZI vadošā pētniece

LU IZPF Psiholoģojas nodaļas asociētā profesore

LU IZPF prodekāne studiju jautājumos

 

Dr. paed. Sanita Baranova

LU IZPF PZI vadošā pētniece

LU IZPF IZPIN asociētā profesore

ORCID

ResearchGate

Dr. psych. Aleksandrs Koļesovs

LU IZPF PZI vadošais pētnieks

LU IZPF Psiholoģijas nodaļas asociētais profesors

ORCID

Publons

Google Scholar

ResearchGate 

Dr. paed. Manuels Fernandezs (Manuel-Joaquín Fernández-González)

LU IZPF PZI vadošais pētnieks

Foto

Dzīves un darba gājums

ORCID

Publons

Google Scholar

ResearchGate

Dr. paed. Ilze Briška

LU IZPF PZI vadošās pētnieces p.i.

LU IZPF Pirmsskolas un sākumizglītības nodaļas asociētā profesore

Google Scholar

Mg. paed. Arta Rūdolfa

LU IZPF PZI zinātniskā asistente

ORCID

Publons

Google Scholar

ResearchGate

Mg. paed. Egija Laganovska

LU IZPF PZI pētniece

Publons

Google Scholar

ResearchGate

Santa Dreimane

LU IZPF PZI pētniece

ORCID

ResearchGate