Pētnieku zinātniskie profili

Dr. paed. Zanda Rubene

LU PPMF PZI direktora p.i.

LU PPMF PZI Zinātniskās padomes priekšsēdētājas vietniece

LU PPMF PZI vadošā pētniece

LU PPMF profesore

LU PPMF zinātņu prodekāne 

LU Doktora studiju programmas "Izglītības zinātnes" direktore

ORCID

Publons

Google Scholar

ResearchGate

Dr. paed. Linda Daniela

LU PPMF dekāne

Promocijas padomes izglītības zinātnēs priekšsēdētāja

LU PPMF PZI vadošā pētniece

LU PPMF IZPIN profesore

ORCID

Publons

Google Scholar

ResearchGate 

Dr. paed. Iveta Ķestere

LU PPMF PZI Zinātniskās padomes priekšsēdētāja

LU PPMF PZI vadošā pētniece

LU PPMF IZPIN profesore

ORCID

Publons

Google Scholar

ResearchGate

Dr. habil. Marks Depāpe (Marc Depaepe)

LU PPMF PZI vadošais pētnieks

LU Goda doktors

Dr. paed. Dita Nīmante

LU PPMF PZI vadošā pētniece

LU PPMF IZPIN asociētā profesore

ORCID

Publons

Google Scholar

ResearchGate

Dr. paed. Māra Urdziņa-Deruma 

LU PPMF PZI vadošā pētniece

LU PPMF Mākslas un tehnoloģiju nodaļas asociētā profesore

ORCID 

Publons  

Google Scholar 

ResearchGate

Dr. paed. Svetlana Surikova

LU PPMF PZI vadošā pētniece

LU PPMF PZI Zinātniskās padomes sekretāre

ORCID 

Publons

Google Scholar

ResearchGate

Dr. paed. Gunta Siliņa-Jasjukeviča 

LU PPMF PZI vadošā pētniece

LU PPMF Pirmsskolas un sākumizglītības nodaļas docenta p.i.

ORCID

Publons

Google Scholar

ResearchGate

Dr. paed. Ieva Margeviča-Grinberga

LU PPMF PZI vadošā pētniece

LU PPMF asociētā profesore

LU PPMF PZI Kopsapulces priekšsēdētāja

ORCID

Publons

ResearchGate

Dr. psych. Sandra Beatrice Sebre

LU PPMF PZI vadošā pētniece

LU PPMF Psiholoģijas nodaļas profesore

Google Scholar

ResearchGate

Dr. paed. Tamāra Pīgozne

LU PPMF PZI vadošā pētniece

LU PPMF PZI Pilnsapulces sekretāre

ORCID

Google Scholar

ResearchGate

Dr. psych. Anika Miltuze

LU PPMF PZI vadošā pētniece

LU PPMF Psiholoģojas nodaļas asociētā profesore

LU PPMF prodekāne studiju jautājumos

 

Dr. paed. Sanita Baranova

LU PPMF PZI vadošā pētniece

LU PPMF IZPIN docente

ORCID

ResearchGate

Dr. psych. Aleksandrs Koļesovs

LU PPMF PZI vadošais pētnieks

LU PPMF Psiholoģijas nodaļas asociētais profesors

ORCID

Publons

Google Scholar

ResearchGate 

Dr. paed. Manuels Fernandezs (Manuel-Joaquín Fernández-González)

LU PPMF PZI vadošais pētnieks

Foto

Dzīves un darba gājums

ORCID

Publons

Google Scholar

ResearchGate

Dr. paed. Ilze Briška

LU PPMF PZI vadošās pētnieces p.i.

LU PPMF Pirmsskolas un sākumizglītības nodaļas asociētā profesore

Google Scholar

Mg. paed. Arta Rūdolfa

LU PPMF PZI zinātniskā asistente

ORCID

Publons

Google Scholar

ResearchGate

Mg. paed. Egija Laganovska

LU PPMF PZI pētniece

Publons

Google Scholar

ResearchGate

Santa Dreimane

LU PPMF PZI zinātniskā asistente

ORCID

ResearchGate