PZI personāls

LU PPMF PZI vadība

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats Zin.grāds E-pasts
1. Iveta Ķestere Zinātniskās padomes priekšsēdētāja Dr. paed. iveta.kestere@lu.lv
2. Zanda Rubene Direktora p.i. Dr. paed. zanda.rubene@lu.lv


LU PPMF PZI zinātniskais personāls

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats Zin.grāds E-pasts
1. Linda Daniela Vadošā pētniece Dr. paed. linda.daniela@lu.lv 
2. Svetlana Surikova Vadošā pētniece Dr. paed. svetlana.surikova@lu.lv
3. Manuels Fernandezs Vadošais pētnieks Dr. paed. manuels.fernandezs@lu.lv
4. Iveta Ķestere Vadošā pētniece Dr. paed. iveta.kestere@lu.lv
5. Zanda Rubene Vadošā pētniece Dr. paed. zanda.rubene@lu.lv
6. Ieva Margeviča-Grinberga Vadošā pētniece Dr. paed. ieva.margevica@lu.lv
7. Veronika Vedeņejeva Zinātniskā asistente   veronika.vedenejeva@lu.lv
8. Tamāra Pīgozne Vadošā pētniece Dr. paed. tamara.pigozne@lu.lv
9. Marks Depāpe Vadošais pētnieks Dr. habil.  
10. Dita Nīmante Vadošā pētniece Dr. paed. dita.nimante@lu.lv
11. Arnis Strazdiņš Zinātniskais asistents Mg. hist. arnis.strazdins@lu.lv
12. Egija Laganovska Pētniece Mg. paed. egija.laganovska@lu.lv
13. Ļubova Brežģe Pētniece Mg. paed. lubova.brezge@lu.lv
14. Ilze Briška Vadošā pētniece Dr. paed. ilze.briska@lu.lv
15. Ketlīna Tumase Zinātniskā asistente   ketlina.tumase@lu.lv
16. Baiba Kaļķe Pētniece Dr.paed. baiba.kalke@lu.lv
17. Santa Dreimane Pētniece   santa.dreimane@lu.lv
18. Ligita Grigule Pētniece Dr. paed. ligita.grigule@lu.lv
19. Aleksandrs Koļesovs Vadošais pētnieks Dr. psych. aleksandrs.kolesovs@lu.lv
20. Gunta Kraģe Vadošā pētniece Dr.sc.admin. gunta.krage@lu.lv
21. Edmunds Vanags Pētnieks   edmunds.vanags@lu.lv
22. Anika Miltuze Vadošā pētniece Dr. psych. anika.miltuze@lu.lv
23. Elita Stikute Vecākā eksperte   elita.stikute@lu.lv 
24. Arta Rūdolfa Zinātniskā asistente Mg. paed. arta.rudolfa@gmail.com
25. Sandra Beatrice Sebre Vadošā pētniece Dr. psych. sandra_beatrice.sebre@lu.lv
26. Gunta Siliņa-Jasjukeviča Vadošā pētniece Dr. paed. gunta.silina-jasjukevica@lu.lv
27. Māra Urdziņa-Deruma Vadošā pētniece Dr. paed. mara.urdzina-deruma@lu.lv
28. Reinis Vējiņš Zinātniskais asistents   reinis.vejins@lu.lv
29. Sanita Baranova Vadošā pētniece Dr. paed. sanita.baranova@lu.lv 
30. Anda Abuže Zinātniskā asistente   anda.abuze@lu.lv
31. Irēna Andersone Pētniece    
32. Beāte Balandīna Eksperte   beate.balandina@lu.lv
33. Oskars Kaulēns Pētnieks   oskars.kaulens@lu.lv
34. Dace Kravale Zinātniskā asistente   dace.kravale@lu.lv
35. Ģirts Dimdiņš Vadošais pētnieks   girts.dimdins@lu.lv 
36. Lana Frančeska Dreimane Pētniece   lana_franceska.dreimane@lu.lv
37. Gunita Elksne Eksperte   gunita.elksne@lu.lv
38. Gātis Lāma Zinātniskais asistents   gatis.lama@lu.lv
39. Alise Oļesika Zinātniskā asistente   alise.olesika@lu.lv
40. Inese Rezgoriņa Eksperte   inese.rezgorina@lu.lv
41. Anna Sidorova Eksperte   anna.sidorova@lu.lv
42. Agnese Slišāne Zinātniskā asistente   agnese.slisane@lu.lv
43. Agrita Stepsone Projekta koordinatore   agrita.stepsone@lu.lv
44. Hasans Selcuks Vadošais pētnieks Dr. hasan.selcuk@lu.lv
45. Zinta Zālīte-Supe Zinātniskā asistente   zinta.zalite-supe@lu.lv
46. Edīte Sarva Pētniece   edite.sarva@lu.lv