PZI personāls

LU PPMF PZI vadība

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats Zin.grāds E-pasts
1. Iveta Ķestere Zinātniskās padomes priekšsēdētāja Dr. paed. iveta.kestere@lu.lv
2. Linda Daniela Direktore Dr. paed. linda.daniela@lu.lv


LU PPMF PZI zinātniskais personāls

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats Zin.grāds E-pasts
1. Linda Daniela Vadošā pētniece Dr. paed. linda.daniela@lu.lv 
2. Svetlana Surikova Vadošā pētniece Dr. paed. svetlana.surikova@lu.lv
3. Manuels Fernandezs Vadošais pētnieks Dr. paed. manuels.fernandezs@lu.lv
4. Iveta Ķestere Vadošā pētniece Dr. paed. iveta.kestere@lu.lv
5. Zanda Rubene Vadošā pētniece Dr. paed. zanda.rubene@lu.lv
6. Ieva Margeviča-Grinberga Vadošā pētniece Dr. paed. ieva.margevica@lu.lv
7. Veronika Vedeņejeva Zinātniskā asistente   veronika.vedenejeva@lu.lv
8. Tamāra Pīgozne Vadošā pētniece Dr. paed. tamara.pigozne@lu.lv
9. Raimonds Strods Pētnieks Mg. paed. raimonds.strods@rsu.lv
10. Marks Depāpe Vadošais pētnieks Dr. habil.  
11. Dita Nīmante Vadošā pētniece Dr. paed. dita.nimante@lu.lv
12. Arnis Strazdiņš Zinātniskais asistents Mg. hist. arnis.strazdins@lu.lv
13. Egija Laganovska Pētniece Mg. paed. egija.laganovska@lu.lv
14. Ļubova Brežģe Pētniece Mg. paed. lubova.brezge@lu.lv
15. Ilze Briška Vadošās pētnieces p.i. Dr. paed. ilze.briska@lu.lv
16. Guntars Bernāts Vadošais pētnieks Dr. paed. guntars.bernats@lu.lv
17. Baiba Kaļķe Pētniece Dr.paed. baiba.kalke@lu.lv
18. Santa Dreimane Zinātniskā asistente   santa.dreimane@gmail.com
19. Ligita Grigule Pētniece Dr. paed. ligita.grigule@lu.lv
20. Aleksandrs Koļesovs Vadošais pētnieks Dr. psych. aleksandrs.kolesovs@lu.lv
21. Gunta Kraģe Vadošā pētniece Dr.sc.admin. gunta.krage@lu.lv
22. Edmunds Vanags Pētnieks   edmunds.vanags@lu.lv
23. Anika Miltuze Vadošā pētniece Dr. psych. anika.miltuze@lu.lv
24. Elita Stikute Vecākā eksperte   elita.stikute@lu.lv 
25. Arta Rūdolfa Zinātniskā asistente Mg. paed. arta.rudolfa@gmail.com
26. Sandra Beatrice Sebre Vadošā pētniece Dr. psych. sandra_beatrice.sebre@lu.lv
27. Gunta Siliņa-Jasjukeviča Vadošā pētniece Dr. paed. gunta.silina-jasjukevica@lu.lv
28. Māra Urdziņa-Deruma Vadošā pētniece Dr. paed. mara.urdzina-deruma@lu.lv
29. Reinis Vējiņš Zinātniskais asistents   reinis.vejins@lu.lv
30. Sanita Baranova Vadošā pētniece Dr. paed. sanita.baranova@lu.lv 
31. Anda Abuže Zinātniskā asistente   anda.abuze@lu.lv
32. Irēna Andersone Pētniece    
33. Beāte Balandīna Eksperte   beate.balandina@lu.lv
34. Mārtiņš Biezais Projekta pasniedzējs    
35. Maija Demitere Zinātniskā asistente   maija.demitere@lu.lv
36. Ģirts Dimdiņš Vadošais pētnieks   girts.dimdins@lu.lv 
37. Lana Frančeska Dreimane Pētniece   lana_franceska.dreimane@lu.lv
38. Gunita Elksne Eksperte   gunita.elksne@lu.lv
39. Gātis Lāma Zinātniskais asistents   gatis.lama@lu.lv
40. Alise Oļesika Zinātniskā asistente   alise.olesika@lu.lv
41. Inese Rezgoriņa Eksperte   inese.rezgorina@lu.lv
42. Anna Sidorova Eksperte   anna.sidorova@lu.lv
43. Agnese Slišāne Zinātniskā asistente   agnese.slisane@lu.lv
44. Agrita Stepsone Projekta koordinatore   agrita.stepsone@lu.lv