PZI publikāciju skaits (2009-2015)

Publikāciju veids/līmenisA(4)B(3)C(2)D(1)Skaits kopā
Recenzētas zinātniskas un citas monogrāfijas014813
Sastādīti zinātniski izdevumi00011
Trešo personu pasūtināti pārskati par pētījumiem06131534
Raksti zinātniskos žurnālos21228104146
Raksti zinātniskos krājumos, nodaļas kolektīvās monogrāfijās, redaktora ievadvārdi šādām monogrāfijām un krājumiem013151745
Konferenču ziņojumi vai tēzes1331563112
Enciklopēdiju rakstu vai šķirkļu publikācijas00000
Mācību-metodiskās un populārzinātniskās publikācijas90163055
Publicētas recenzijas un uzrunas, publicistika0002222
Tulkojumi00055
Zinātniski recenzēti rakstu krājumi003912
Promocijas darbi00055
Kopā246384279450

 

Tabulā ir iekļauti šādu vadošo pētnieku un pētnieku publicēšanās rezultāti: Irina Maslo, Manuels Fernandezs, Svetlana Surikova, Tamāra Pīgozne, Zanda Rubene, Iveta Ķestere, Lūcija Rutka, Sanita Baranova, Ērika Vugule, Emīlija Černova, Sarmīte Tūbele.