Jaunumi

VPP “Izglītība” projekta pētnieces piedalās IZM darbseminārā par starpnozaru sadarbību OECD PIAAC datu tālākizmantošanā

VPP “Izglītība” projekta pētnieces piedalās mācībās par politikas plānošanas un novērtēšanas metodoloģiju

Uzsākts VPP "Izglītība" projekts par efektīvu pieaugušo profesionālās kompetences pilnveidi un tās rezultātu pārnesi uz praksi

LU 82. starptautiskā zinātniskā konference

Vadošā pētnieka Dr. Manuela Fernandesa atklātā nodarbība "Morālās izaugsmes veicināšana skolā: draudzības veidošanās teorētiskās un praktiskās pamatnostādnes"

Izdots LU 81. starptautiskās zinātniskās konferences krājums

Tikumiskās audzināšanas primārais uzdevums ir palīdzēt bērnam mācīties izmantot savu brīvību, mīlot citus

Manuels Fernandezs: Skolēni vēlas kļūt par labākiem cilvēkiem

Sākusies pieteikšanās LU 81. starptautiskajai zinātniskajai konferencei PPMF