PZI Zinātniskā padome

  1. Vad. pētn. prof. Iveta Ķestere – PZI Zinātniskās padomes priekšsēdētāja; 
  2. Vad. pētn. prof. Zanda Rubene – PZI Zinātniskās padomes priekšsēdētājas vietniece, LU PPMF PZI direktora p.i.;
  3. Vad. pētn. prof. Linda Daniela;
  4. Vad. pētn. Svetlana Surikova – PZI Zinātniskās padomes sekretāre;
  5. Vad. pētn. asoc.prof. Ieva Margeviča-Grinberga;
  6. Vad. pētn. Manuels Fernandezs;
  7. Doktorante Santa Dreimane.

PZI Zinātniskās padomes sastāvs ir apstiprināts PZI pilnsapulces sēdē 20.12.2018.

PZI Pilnsapulces sēdē 20.12.2018. par PZI Zinātniskās padomes priekšsēdētāju tiek ievēlēta Iveta Ķestere un 29.01.2021. par PZI Zinātniskās padomes sekretāru tiek ievēlēta Svetlana Surikova.