PZI Zinātniskā padome

 1. Vad. pētn. prof. Iveta Ķestere – PZI Zinātniskās padomes priekšsēdētāja, EERA 17. tīklojuma (izglītības vēsture) vadītāja; 
 2. Vad. pētn. prof. Zanda Rubene – PZI Zinātniskās padomes priekšsēdētājas vietniece, Pedagoģijas doktora studiju padomes priekšsēdētāja, Pedagoģijas nodaļas vadītāja;
 3. Vad. pētn. prof. Linda Daniela – Promocijas padomes sekretāre, LU PPMF PZI direktora p. i.;
 4. Vad. pētn. Manuels Fernandezs – pēcdoktorants;
 5. Vad. pētn. doc. Ieva Margeviča-Grinberga;
 6. Pētn. Ilona Gehtmane-Hofmane – PZI Zinātniskās padomes sekretāre;
 7. Studente Santa Dreimane.

PZI Zinātniskās padomes sastāvs ir apstiprināts PZI pilnsapulces sēdē 20.12.2018.

PZI Zinātniskā padome ir tiesīga pieaicināt šādus vietējos un ārzemju ekspertus stratēģisko jautājumu risināšanai:

 1. Guntars Catlaks (Valsts izglītības satura centrs);
 2. Inta Grīnberga (Latvijas Darba devēju konfederācija – LDDK);
 3. Arne Carlsen (UNESCO Institute for Lifelong Learning)
 4. Marc Depaepe (Beļģija).

PZI Pilnsapulces sēdē 20.12.2018. par PZI Zinātniskās padomes priekšsēdētāju tiek ievēlēta Iveta Ķestere un par PZI Zinātniskās padomes sekretāru tiek ievēlēta Ilona Gehtmane-Hofmane.