2021. gada 25. augustā Zoom platformā notika INTERREG projekta “Finansiālā ilgtspēja (Sustainability in finance) - SUFI” (www.sufi.fi) darba seminārs, kuru ir organizējusi Haaga-Helia Lietišķo zinātņu universitāte (SuFi vadošais partneris). Šajā seminārā piedalījās 15 pārstāvji no sešām projekta partneru institūcijām (t.i. Haaga-Helia Lietišķo zinātņu universitāte, Liepājas Valsts tehnikums, Tartu Profesionālās izglītības centrs, Latvijas Universitāte, Tartu Universitāte un Ālandu Lietišķo zinātņu universitāte), lai identificētu SuFi projekta moduļu esošo statusu un izstrādāt atbalsta plānu mācību aktivitātēm Moodle platformā.

Konsorcija sanāksmi vadīja Jani Siirilä un tehnisko atbalstu nodrošināja Heli Lankinen no Haaga-Helia Lietišķo zinātņu universitātes. Pirms semināra visiem dalībniekiem bija jāveic divi uzdevumi: (1) padomāt par kādu mācību aktivitātes piemēru, ko viņi vēlētos pārvērst par e-mācīšanās aktivitāti Moodle vidē; (2) augšupielādēt jaunāko materiālu, ideju vai pedagoģisko jautājumu par moduli, par kuru viņi ir atbildīgi. Semināra laikā visi dalībnieki tika sadalīti 3 grupās atbilstoši trim SuFi moduļiem: (1) Ilgtspējīga attīstība un klimata pārmaiņas; (2) Ilgtspējīgas finanses; (3) Galvenās nākotnes tendences un profesionālās kompetences. Visiem dalībniekiem, darbojoties mazajās grupās, bija iespēja pastāstīt par saviem pašreizējiem sasniegumiem, izaicinājumiem un cerībām saistībā ar gatavošanās procesu moduļa materiālu pilotēšanai, kā arī norādīt, kāda veida atbalsts viņiem nepieciešams, lai īstenotu e-mācīšanās aktivitātes, izmantojot Moodle. Tika panākta vienošanās par iespēju saņemt palīdzību Moodle platformā, organizējot iknedēļas Moodle Pop-Up sanāksmes SuFi kursu veidotājiem.

  

Ieva Margeviča-Grinberga (SuFi projekta vadītāja LU),

Tamāra Pīgozne (SuFi projekta administratīvā vadītāja un eksperte LU)

un Svetlana Surikova (SuFi projekta eksperte un atbildīgā par komunikāciju LU).

Par projektu:

Finansiālā ilgtspēja (Sustainability in Finance) - SuFi (Projekta mājaslapā)

Finansiālā ilgtspēja (Sustainability in Finance) - SuFi (Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 datubāzē) 

Dalīties