2022. gada 3. martā Zoom platformā notika INTERREG projekta “Finansiālā ilgtspēja (Sustainability in finance) - SUFI” (www.sufi.fi) konsorcija kārtējā sanāksme, kuru ir organizējusi Haaga-Helia Lietišķo zinātņu universitāte (SuFi vadošais partneris). Šajā sanāksmē  piedalījās 15 pārstāvji no sešām projekta partneru institūcijām (t.i. Haaga-Helia Lietišķo zinātņu universitāte, Liepājas Valsts tehnikums, Tartu Profesionālās izglītības centrs, Latvijas Universitāte, Tartu Universitāte un Ālandu Lietišķo zinātņu universitāte), lai apkopotu un apspriestu 4. atskaites posma rezultātus, kas tika sasniegti pusgada laikā no 2021. gada 1. septembra līdz 2022. gada 28. februārim.

Konsorcija sanāksmi vadīja Jani Siirilä no Haaga-Helia Lietišķo zinātņu universitātes. Sanāksmes sākumā visiem dalībniekiem bija iespēja īsi pastāstīt par sevi un savu lomu projektā, tad Jani Siirilä iepazīstināja ar aktivitātēm, kas tika veiktas darba paketes “Menedžments” ietvaros (piem., projekta konsorcija un konsultatīvās grupas sanāksmes, nepārtraukta saziņa ar projekta partneriem un asociētajiem partneriem), Saara Latvala runāja par darba paketes “Komunikācija” aktivitātēm (piem., elektronisko vēstuļu, informatīvo rakstu un blogu sagatavošana, dalība projekta tematikai atbilstošajos pasākumos), bet Kia Alhfors informēja par SuFi finanšu jautājumiem un atskaišu iesniegšanas termiņiem. Saskaņā ar Jani Siirilä teikto, darba paketes “T1 - moduļu ideju ģenerēšana un dizains” un “T2 - moduļu izstrāde un pilotēšana” ietvaros tika sasniegti šādi rezultāti: tika izstrādāta un pielietota operatīvā sistēma SuFi izpētei un attīstībai, trīs moduļu pirmajā pilotēšanas fāzē tika iesaistīti 208 studentus no četrām institūcijām. Visi partneri ir dalījušies savā pilotēšanas gaitā gūtajā pieredzē, minot gan ieguvumus, gan problēmas, ar kurām viņi bija sastapušies, pilotējot moduļus savās izglītības iestādēs. Sanāksmes noslēgumā Heli Lankinen īsi pastāstīja par plānotajām pavasara darbnīcām, lai palīdzētu moduļu izstrādātajiem un īstenotajiem apgūt Moodle H5P rīku moduļu satura sakārtošanai un vizualizēšanai tiešsaistē.

Vēlam veiksmi SuFi konsorcijam otrajā pilotēšanas fāzē 5. pārskata periodā no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 31. augustam!

Ieva Margeviča-Grinberga (SuFi projekta vadītāja LU),

Tamāra Pīgozne (SuFi projekta administratīvā vadītāja un eksperte LU)

un Svetlana Surikova (SuFi projekta eksperte un atbildīgā par komunikāciju LU).

Par projektu:

Finansiālā ilgtspēja (Sustainability in Finance) - SuFi (Projekta mājaslapā)

Finansiālā ilgtspēja (Sustainability in Finance) - SuFi (Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 datubāzē) 

Dalīties