2021. gada 3. martā Zoom platformā notika INTERREG Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.–2020. gadam ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta “Finansiālā ilgtspēja (Sustainability in finance) - SUFI” (www.sufi.fi) otrais darba seminārs, lai 1) pabeigtu darbu pie SuFi kursa moduļu uzmetumiem, aplūkojot SuFi kursa mācību rezultātu novērtējumu plānotajās mācību aktivitātēs; 2) vienotos par kopīgā kursa izstrādes turpināšanu, lai visi būtu gatavi pirmajam izmēģinājumam nākamā mācību gada rudens semestrī; 3) sagatavotu kursa pirmos aprakstus, kas nepieciešami kursa mārketingam un studentu uzņemšanai; 4) uzzinātu par to, kā var piekļūt SuFi kursiem Haaga-Helia Moodle platformā utt. Šo otro semināru, tāpat kā pirmo semināru, vadīja Heli Lankinen no Haaga-Helia Lietišķo zinātņu universitātes.

 

Semināra dalībnieki tika sadalīti 3 grupās atbilstoši trim SuFi moduļiem: (1) Ilgtspējīga attīstība un klimata pārmaiņas; (2) Ilgtspējīgas finanses; (3) Galvenās nākotnes tendences un profesionālās kompetences. Ikvienam bija iespēja strādāt vienā un tajā pašā grupā visos trīs 20 minūšu raundos ((1) mācību rezultātu novērtējums; (2) pienākumu sadale: kas ko un kad dara; (3) kursa apraksts), pielietojot Flinga matricu, Excel matricu un MS Word kursa apraksta veidni. Ir plānots turpināt darbu pie SuFi kursa moduļu izstrādes, sadarbojoties mazajās grupās Zoom vidē un SuFi projekta MS Teams platformā. 2021. gada pavasarī ir paredzēts organizēt vēl vienu darba semināru, lai pabeigtu SuFi kursa ideju apmaiņas procesu.

Vairāk par projektu:

Finansiālā ilgtspēja (Sustainability in Finance) – SuFi (Projekta mājaslapā)  

Finansiālā ilgtspēja (Sustainability in Finance) – SuFi (Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 datubāzē)  

Dalīties