2022. gada 1. jūnijā Zoom platformā notika INTERREG projekta “Finansiālā ilgtspēja (Sustainability in finance) - SUFI” (www.sufi.fi) konsorcija kārtējā sanāksme, kuru ir organizējusi Haaga-Helia Lietišķo zinātņu universitāte (SuFi vadošais partneris). Šajā sanāksmē  piedalījās 12 pārstāvji no sešām projekta partneru institūcijām (t.i. Haaga-Helia Lietišķo zinātņu universitāte, Liepājas Valsts tehnikums, Tartu Profesionālās izglītības centrs, Latvijas Universitāte, Tartu Universitāte un Ālandu Lietišķo zinātņu universitāte), lai apkopotu un apspriestu 5. atskaites posma starprezultātus, kas tika sasniegti trīs mēnešu laikā no 2022. gada 1. marta līdz 2022. gada 31. maijam.

Konsorcija sanāksmi vadīja Jani Siirilä no Haaga-Helia Lietišķo zinātņu universitātes. Sanāksmes sākumā visiem dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar projekta jauno dalībnieci Eeva-Kaisa Haavista, tad partneri no Haaga-Helia Lietišķo zinātņu universitātes, Liepājas Valsts tehnikuma, Tartu Profesionālās izglītības centra un Ālandu Lietišķo zinātņu universitātes ir dalījušies savā pilotēšanas gaitā gūtajā pieredzē, minot gan ieguvumus, gan problēmas, ar kurām viņi bija sastapušies, pilotējot moduļus savās izglītības iestādēs. Heli Lankinen īsi pastāstīja par pavasara darbnīcām, kas bija iecerētas, lai palīdzētu moduļu izstrādātajiem un īstenotajiem apgūt Moodle H5P rīku moduļu satura sakārtošanai un vizualizēšanai tiešsaistē. Projekta dalībnieki aktīvi popularizē SuFi projekta idejas un sasniegumus gan nacionālajā, gan starptautiskajā līmenī, rakstot blogus, populārzinātniskos un zinātniskos rakstus, piedaloties dažādās konferencēs.

Par projektu:

Finansiālā ilgtspēja (Sustainability in Finance) - SuFi (Projekta mājaslapā)

Finansiālā ilgtspēja (Sustainability in Finance) - SuFi (Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 datubāzē) 

Dalīties