2021. gada 14. janvārī Zoom platformā notika INTERREG Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014.–2020. gadam ar saimniecisku darbību nesaistīta projekta “Finansiālā ilgtspēja (Sustainability in finance) - SUFI” (www.sufi.fi) darba seminārs, lai veicinātu ideju apmaiņu, detalizētāk apspriestu SuFi moduļa ietvarstruktūras izveidi un turpmākā darba plānošanu. Semināru moderēja Heli Lankinen no Haaga-Helia Lietišķo zinātņu universitātes.

        

Semināra dalībnieki tika sadalīti 3 grupās atbilstoši trim SuFi moduļiem: (1) Ilgtspējīga attīstība un klimata pārmaiņas; (2) Ilgtspējīgas finanses; (3) nākotnes profesionālās kompetences. Ikvienam bija iespēja strādāt vienā un tajā pašā grupā visos četros 20 minūšu raundos ((1) mācību rezultāti mērķa grupai; (2) nedēļas tēmas un mācību rezultāti; (3) mācīšanās veidi; (4) metodes), pielietojot Flinga matricu kopā ar ABC mācību dizaina matricu un kartītēm, lai ieskicētu katra sešu nedēļu gara moduļa pirmo prototipu.

Ir plānots turpināt darbu pie SuFi kursa moduļu izstrādes, sadarbojoties mazajās grupās Zoom vidē un SuFi projekta MS Teams platformā. 2021. gada martā ir paredzēts organizēt vēl vienu SuFi projekta darba semināru, lai pabeigtu SuFi moduļu prototipu izstrādi.

Vairāk par projektu:

Finansiālā ilgtspēja (Sustainability in Finance) – SuFi (Projekta mājaslapā) 

Finansiālā ilgtspēja (Sustainability in Finance) – SuFi (Centrālās Baltijas jūras reģiona programmas 2014-2020 datubāzē)  

Dalīties