PPMF pētniecības apakšprojektu saraksts (2021.g.)

Apakšprojekta nosaukums

Zinātnes nozare/apakšnozare

Struktūrvienība

Vadītājs

Skolēnu digitālās mācīšanās resursi tikumu iedzīvināšanai un caurviju prasmju pilnveidei izglītības satura reformas kontekstā LatvijāIzglītības zinātnes / skolas pedagoģija, augstskolas pedagoģija, vispārīgā pedagoģija

PZI

Tamāra Pīgozne

 

Skolu vadītāju un skolotāju profesionālās kompetences pilnveide skolēnu tikumiskās audzināšanas veicināšanai skolā

Izglītības zinātnes / skolas pedagoģija, pieaugušo pedagoģijaPZISvetlana Surikova
Darbinieku piemērotības un potenciālās attīstības novērtēšanas metodes izstrāde IIPsiholoģija  / organizāciju psiholoģijaPNIvars Austers
Topošo skolotāju metakognitīvo prasmju pilnveide studiju procesāIzglītības zinātnes / 
augstskolas pedagoģija

 
PZIIlze Briška
Dizaina produktu radīšanas apguve studiju procesā topošajiem dizaina un tehnoloģiju pedagogiemIzglītības zinātnes /  nozaru (mākslas) pedagoģijaMTNMāra Urdziņa-Deruma
Iekļaujoša augstākā izglītība: akadēmiskā personāla un studentu pieredzes izpēteIzglītības zinātnes /  augstskolas pedagoģija, sociālā pedagoģija, speciālā pedagoģijaIZPIN, PZISanita Baranova
Bērna vecāku emociju regulācija, audzināšanas pieejas, bērna emociju regulācija un to saistība ar bērna attiecību grūtībāmPsiholoģijaPNSandra Beatrice Sebre
Piederības Latvijai psiholoģisko sastāvdaļu loma uztvertā sociālā konteksta un emigrācijas nodomu mijiedarbībā universitātes studentiemPsiholoģija / sociālā psiholoģijaPNAleksandrs Koļesovs
Skolotāju konverģentas un diverģentas domāšanas saistība ar iesaisti izglītības pārmaiņāsPsiholoģija / psiholoģiskā novērtēšana un pedagoģiskā psiholoģijaPNMalgožata Raščevska