The list of FEPA research sub-projects in 2021

Sub-project name Science branch/sub-branch FEPA unit Manager
Skolēnu digitālās mācīšanās resursi tikumu iedzīvināšanai un caurviju prasmju pilnveidei izglītības satura reformas kontekstā Latvijā Izglītības zinātnes / skolas pedagoģija, augstskolas pedagoģija, vispārīgā pedagoģija

PZI

Tamāra Pīgozne

 

Skolu vadītāju un skolotāju profesionālās kompetences pilnveide skolēnu tikumiskās audzināšanas veicināšanai skolā

Izglītības zinātnes / skolas pedagoģija, pieaugušo pedagoģija PZI Svetlana Surikova
Darbinieku piemērotības un potenciālās attīstības novērtēšanas metodes izstrāde II Psiholoģija  / organizāciju psiholoģija PN Ivars Austers
Topošo skolotāju metakognitīvo prasmju pilnveide studiju procesā Izglītības zinātnes / 
augstskolas pedagoģija

 
PZI Ilze Briška
Dizaina produktu radīšanas apguve studiju procesā topošajiem dizaina un tehnoloģiju pedagogiem Izglītības zinātnes /  nozaru (mākslas) pedagoģija MTN Māra Urdziņa-Deruma
Iekļaujoša augstākā izglītība: akadēmiskā personāla un studentu pieredzes izpēte Izglītības zinātnes /  augstskolas pedagoģija, sociālā pedagoģija, speciālā pedagoģija IZPIN, PZI Sanita Baranova
Bērna vecāku emociju regulācija, audzināšanas pieejas, bērna emociju regulācija un to saistība ar bērna attiecību grūtībām Psiholoģija PN Sandra Beatrice Sebre
Piederības Latvijai psiholoģisko sastāvdaļu loma uztvertā sociālā konteksta un emigrācijas nodomu mijiedarbībā universitātes studentiem Psiholoģija / sociālā psiholoģija PN Aleksandrs Koļesovs
Skolotāju konverģentas un diverģentas domāšanas saistība ar iesaisti izglītības pārmaiņās Psiholoģija / psiholoģiskā novērtēšana un pedagoģiskā psiholoģija PN Malgožata Raščevska