Īstenoto COST akciju saraksts

Projekta nosaukums

Joma

No LU piedalās

Mērķis

Sadarbības partneri

Periods

Vadītājs

Mājas lapa

COST programmas akcija CA16213 New Exploratory Phase in Research on East European Cultures of Dissent

Izglītības vēsture

Prof. Iveta Ķestere

Izveidot starpdisciplināru un starptautisku pētniecības platformu, lai jaunā dimensijā atklātu Austrumeiropas autoritārisma mantojumu, tai skaitā izglītībā. Apgūstot jaunās tehnoloģijas un ieviešot tās humanitāro un sociālo zinātņu jomās sekmēt šo jomu līdzvērtību starptautiskajā akadēmiskajā vidē.

ES dalībvalstu+Albānijas, Turcijas, Maķedonijas universitātes un zinātniskie institūti

2017–2020

Maciej Maryl
Director of the Digital Humanities Centre at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

 

https://www.cost.eu/actions/CA16213/#tabs|Name:overview

CA17114 - Transdisciplinary solutions to cross sectoral disadvantage in youth

Izglītības zinātnes, Sociālā pedagoģija

Asoc.prof. Dita Nīmante

COST darbības mērķis ir izprast, ar kādām problēmām, ierobežojumiem un grūtībām (disadvantages) saskaras jaunieši visā Eiropā, uzsākot pieaugušo dzīvi, kāda veida politiskie dokumenti vai politiskā rīcība var mazināt negatīvo ietekmi. Konkrēti tiek izvērtēti, kāds ir apstākļu un faktoru kopums, kas jauniešiem traucē:

  • atrast cienīgu darbu;
  • dibināt ģimeni, kad viņi to vēlas;
  • līdzdarboties politikas veidošanā, nostiprinot savu viedokļu (voice) pārstāvniecību politiskajā procesā.

31 Cost  valstis: Albānija,

Austrija, Beļģija.

Bosnija un Hercegovina,

Bulgārija, Horvātija,  

Dānija, Igaunija, Somija,  Francija.

Vācija, Grieķija, Ungārija Īrija, Itālija , Latvija, Lietuva, Malta

Moldova, Ziemeļ- Maķedonija

Norvēģija, Polija,  

Portugāle, Rumānija, Serbija, Spānija, Spānija

Zviedrija, Šveice, Turcija, Lielbritānija, Slovēnija  

1 Cost asociētā valsts: Izraēla

2018–2022

Prof Anu TOOTS

Tallin University, sociālpolitikas profesore

 

 

https://www.cost.eu/actions/CA17114/#tabs|Name:overview

CA18115 - Transnational Collaboration on Bullying, Migration and Integration at School Level

Izglītības zinātnes, Spciālā pedagoģija

Asoc. prof. Dita Nīmante

COST darbības mērķis ir: veicināt sadarbību starp visām ieinteresētajām pusēm (stakeholders), lai pinveidotu un aprobētu jaunus “mūsdienu  praksē” balstītus zinātniskus instrumentus, mērījumus, apkopotu augsti novērtētās intervences un pieejas saistībā ar iekļaušanās veicināšanu un vardarbības mazināšanu, lai tās pēc tam izplatītu visaptverošu vadlīniju, programmu/ rokasgrāmatu veidā, ko varētu ņemt vērā izglītības iestādes,  politikas pamatnostādņu veidotāji, tādējādi, veidojot pamatu un spējas ES līmenī veicināt studentu integrāciju, drošību un labklājību, lai palīdzētu gan indivīda, gan sabiedrības sociālajā stabilitātē.

38 COST valstis: Albānija,

Austrija, Beļģija.

Bosnija un Hercegovina,

Bulgārija, Horvātija, Kipra,  Čehija,

Dānija, Igaunija, Somija,  Francija.

Vācija, Grieķija, Ungārija Īrija, Itālija , Luksemburga, Latvija, Lietuva, Malta

Moldova, Montenegro, Ziemeļ- Maķedonija, Ziemeļīrija,  

Norvēģija, Polija, 

Portugāle, Rumānija, Serbija, Spānija, Spānija

Zviedrija, Šveice, Turcija, Lielbritānija, Slovēnija, Slovākija,   

1 Cost asociētā valsts: Izraēla

2018–2022

Prof James O'Higgins Norman

Senior Research Fellow

Dublin University,

Faculty of Health, Education, Medicine and Social Car

holds the UNESCO Chair on Tackling Bullying in Schools and Cyberspace at Dublin City University. He is the director of the National Anti-Bullying Research and Resource Centre, and a member of the Government of Ireland Advisory Council on Online Safety.

 

https://www.cost.eu/actions/CA18115/#tabs|Name:overview