Īstenoto projektu saraksts

Projekta nosaukums

Mērķis

Sadarbības partneri

Periods un vadītājs

Supporting teachers for developing intra-personal competencies and character education at school (ARETE CATALYST); Nr. 2017-1-LV01-KA201-035435-P3

Sagatavot skolu skolotājus savas iestādes izglītības kultūras bagātināšanai, koncentrējoties uz transversālajām kompetencēm un rakstura audzināšanu.  

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (vadošais partneris) (Latvija)

Latvijas Universitāte (Latvija)

Rīgas katoļu ģimnāzija (Latvija)

Ovjedo Universitāte (Spānija)

Ovjedo Skolotāju izglītības centrs (Spānija)

Izglītības un kultūras konsultatīvo padome (Spānija)

Tartu Universitāte (Igaunija) 

Tartu sv. Pētera luterāņu skola (Igaunija)

01.11.2017.–31.10.2019. 

Tamāra Pīgozne

E-based Diploma and Professional Certificates in Special Education and Inclusion / SP-EDU; Nr. 574210-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP

Sekmēt skolotāju, psihologu un sociālā atbalsta speciālistu kompetenču pilnveidi bērnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanās veicināšanai vispārizglītojošajās mācību programmās.

University of Oviedo (vadošais partneris) (Spānija)

Latvijas Universitāte (Latvija),

Royal Institute of Technology (Zviedrija),

Colegio Público Veneranda Manzano (Spānija),

Ain Shams University (Ēģipte),

Nile University (Ēģipte),

Mansoura University (Ēģipte),

Egyptian E-Learning University (Ēģipte),

Right to Live Organization (Ēģipte),

Misr Language School (Ēģipte),

Consejería De Educación Y Cultura (Spānija),

Ministry of Education in Egypt (Ēģipte).

15.10.2016.–14.10.2019.    

Ieva Margeviča-Grīnberga

Developing Virtual Reality Resources of Assistive Technologies for the SEN Teaching Undergraduates” (2019-KA203-0BF2C5FD-EN-ASD)

Pilnveidot topošo skolotāju izpratni par darbu ar skolēniem, kam ir speciālās vajadzības

Izstrādāt assistētās mācīšanas tehnoloģiskos risinājumus virtuālajā realitātē darbam ar skolēniem, kam ir autiskā spektra traucējumi

Izstrādāt VR mācību materiālus skolēniem, kam ir autiskā spektra traucējumi

Düzce University (vadošais partneris) (Turcija)

Latvijas Universitāte (Latvija),

Canakkale Onsekiz Mart Universitesi (Turcija)

Scuola Di Robotica (Itālija)

Gizem Senol Educloud Egitim (Turcija)

Spoleczna Akademia Nauk (Polija)

University Of Macedonia (Grieķija)

 

01.09.2019.–31.08.2021.

Linda Daniela

Digital Adult Educators: Preparing Adult Educators for a Digital World (2019-1-LV01-KA204-060398)

Sekmēt to pedagogu digitālās kompetences attīstību, kas strādā ar pieaugušajiem

Sekmēt pieaugušo digitālo kompetenču attīstību, kas nepieciešamas darba pienākumu veikšanai

Izstrādāt mācību materiālus izmantošanai pieaugušo izglītībā

Sekmēt izpratnes veidošanos par digitālo prasmju attīstības nepieciešamību

Latvijas Universitāte (Vadošais partneris) (Latvija)

University of the Aegean (Grieķija)

Centre for Advancement of Research and Development in Educational Technology Ltd. Cardet (Kipra)

Innovade Li Ltd (Kipra),

The Rural Hub CLG (Īrija),

European Association for the Education of Adults (Beļģija),

Jaitek Tecnología Y Formación SL (Spānija)

01.11.2019.–31.10.2021.

Linda Daniela

Innovative educational ROBOtics strategies for PrImary SChool ExperienceS (RoboPisces); Project No 2019-KA201-F5D072D8

Izstrādāt mācību materiālus robotikas izmantošanai skolās, lai mazinātu agrīnas izglītības pamešanas riskus.

Izstrādāt atbalsta materiālus skolotājiem, lai darbotos ar izglītojošo robotiku.

Sekmēt skolēnu mācību motivāciju.

Universita Politecnica Delle Marche (vadošais partneris) (Itālija)

Latvijas Universitāte (Latvija)

University College Dublin, National University Of Ireland (Īrija)

Panepistimio Aigaiou (Grieķija)

Maria Regina College SPB Primary (Malta)

Osnovna skola Titusa Brezovackog (Horvātija)

Istituto Comprensivo "Solari" di Loreto (AN) (Itālija)

01.09.2019.–31.08.2022.

Linda Daniela

Motivating secondary school students towards STEM careers through robotic artefact making (RoboScientists); No 2018-1-PL01-KA201-051129

Projekta galvenais mērķis ir sekmēt vidusskolēnu ieinteresētību inženierzinātnēs, apgūstot robotu veidošanas procesus. Robotu izstrādes laikā skolēni apgūs fiziku, matemātiku programmēšanu radošā veidā. Projekta rezultātā tiks izstrādāti mācību materiāli robotu veidošanai un vadlīnijas skolotājiem.

Politechnika Warszawska (vadošais partneris) (Polija)

Latvijas Universitāte (Latvija)

European Lab For Educational Technology (Grieķija)

Frederick University (Kipra)

Engino.NET LTD (Kipra)

XXXI Liceum Ogolnoksztalcace im. Ludwika Zamenhofa (Polija)

Zespol Szkol nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Debicy (Polija)

1 Epal Korydalloy (Grieķija)

Rigas Domes Izglitibas Kulturas Un Sporta Departaments (Latvija)

01.11.2018.–30.04.2021.

Linda Daniela

Developing Teaching Materials for Preschool Teaching Undergraduates on Computational Thinking and Introduction to Coding (EarlyCode) (No 2018-1-TR01-KA203-058832)

Projektā tiks izstrādāti materiāli pirmsskolas skolotājiem, kurus izmantot darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem, lai attīstītu algoritmiski analītisko domāšanu, lai apgūtu programmēšanas pamatprincipus, sekmētu kritiskās domāšanas attīstību.

Ahi Evran Universitesi (vadošais partneris) (Turcija)

Latvijas Universitāte (Latvija)

APEC Egitim Danismanlik Ltd. (Turcija)

University of Buckarest (Rumānija)

Early Years - The Organisation For Young Children LBG (Apvienotā Karaliste)

Scuola Di Robotica (Itālija)

Gazi Universitesi (Turcija)

01.10.2018.–30.09.2020.

Linda Daniela

eMedia: MEdia literacy and Digital citizenship for all; No 2018-1-FR01-KA201-048117

Izstrādāt materiālus jauniešu digitālās pratības veicināšanai robotikas izmantošanā, medijpratībā, komunikācija tiešsaistes vietnēs.

Izstrādāt tiešsaistes mācību platformas materiālus par robotiku un medijpratību.

Organizēt mācību aktivitātes pedagogiem izstrādāto materiālu izmantošanai.

La Ligue de l'enseignement (Francija)

Latvijas Universitāte (Latvija)

Scuola di Robotica (Itālija)

S.O.S. Racismo Gipuzkoa Asociacion (Spain)

All Digital (Beļģija)

Associazione Arci (Itālija)

 

01.09.2018.–31.08.2021.

Linda Daniela

MyHUB – a one-stop-shop on inclusion practices, tools, resources and methods for the pedagogical staff at formal and non-formal educational institutions

Izveidot tiešsaistes repozitoriju iekļaujošas izglītības labo prakšu apkopošanai un izmantošanai plašākā Eiropas kontekstā.

Veikt izpēti par iekļaujošas izglītības materiālu izmantošanas ietekmi uz iekļaujošas izglītības nodrošināšanu.

Latvijas Universitāte (Vadošais partneris, Latvija)

G.M Eurocy Innovations LTD (Kipra)

Phoenixkm BVBA (Beļģija)

Marie Curie Association – MCA (Bulgārija)

Austrian Association of Inclusive Society (Austrija)

Sofiiski Universitet Sveti Kliment Ohridski (Bulgārija)

 

01.02.2019.–31.01.2022.

Linda Daniela

The gap between political development documents and real practice of digitalization of higher education”, OSMOZE; No LV-FR 2018/1 and LV-FR 2019/2

Konstatēt augstākās izglītības digitalizācijas tendences politikas un prakses līmenī.

Latvijas Universitāte

Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Didactique, Éducation et Formation (Francija).

 

01.01.2018.–22.11.2019.

Linda Daniela

Printed audio-learning materials for early childhood education“. Project leader "Digital Learning Systems

Izstrādāt digitālas “Lupatiņu” grāmatiņas pirmsskolas vecuma bērniem latviešu, igauņu un angļu valodā trīs dažādiem bērnu attīstības līmeņiem, lai sekmētu bērnu lasītprasmes, sociālo prasmju, matemātisko priekšstatu attīstību, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas

Digital Learning Systems LLC (Vadošais partneris) (Igaunija)

Latvijas Universitāte

Liels un mazs SIA (Latvija)

Tartu University College (Igaunija)

 

01.02.2017.–30.10.2019.

Linda Daniela

Analysis of the audio-visual representations of the education showed in documentaries and newsreels under European totalitarianisms; Ref.: EDU2017-89646-R

Izstrādāt metodoloģiju Eiropas autoritāro režīmu audiovizuālās propagandas pētniecībai izglītībā.

Latvijas Universitāte

University of Vic, Spain

University of Birmingham, UK

Georg-Eckert-Institute, Germany

University of Lisbon, Portugal

Slovenian School Museum, Slovenia

01.2018–01.2021.

Iveta Ķestere

LU sadarbības projekts “Bērna vajadzībās pamatotu pakalpojumu izstrāde ārpusģimenes aprūpē esošu bērnu atbalsta nodrošināšanai;” Līg Nr. 1-16/75, LU reģ. Nr. ZD2017/20507.

Attīstīt sadarbību starp Latvijas Universitāti un Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, lai īstenotu pētījuma rezultātos pamatotu pakalpojumu ieviešanu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ievietoto bērnu atbalstam. Izstrādāt pakalpojumu kopu esošo pakalpojumu pilnveidē un/vai jaunu pakalpojumu izveidē un ieviešanā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās ievietoto bērnu atbalstam.

Latvijas Universitāte

Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija

02.01.2018.–30.12.2018.

Dita Nīmante

Pētījums par bērniem ar speciālām vajadzībām sniedzamo atbalsta pakalpojumu izmaksu modeli iekļaujošās izglītības īstenošanas kontekstā; Līg.Nr. ZD2017/20386, Pr.reģ. Nr. LU L-20386-ZR-N-040.

Izstrādāt starptautiskā praksē un akadēmiskā vidē teorētiski pamatotu bērniem ar speciālām

vajadzībām (turpmāk BSV) sniedzamo atbalsta pakalpojumu modeli, kur pētījumā iekļauti BSV

neatkarīgi no izglītības iestādes, kurā BSV iegūst izglītību, sniedzamie izglītības, veselības

aprūpes, sociālās aprūpes pakalpojumi, to nodrošināšanai nepieciešamais personāls un aprīkojums,

un izmaksas, kā arī definēto pakalpojumu sniedzējas institūcijas un to kompetences.

Latvijas Universitāte

IZM

01.03.2017.–31.12.2017. (pagarinājums līdz 31.12.2019)

Dita Nīmante

ReTeD „Programma jauno skolotāju atbiruma samazināšanai” NPHZ-2017/10067 finansējuma kods: PC-NORD15-ST-N-040

 

 

Projekta mērķis ir izstrādāt un īstenot universitātes skolotāju izglītības studiju programmu absolventu atbalsta (indukcijas) modeli, lai veicinātu ilgtspējīgu jauno skolotāju karjeras sākumu un efektīvu integrāciju izglītības vidē.

Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Liepājas Universitāte

Tallinas Universitāte

Ķēdaiņu profesionālās izglītības centrs   

Panevēžas Lietišķo zinātņu universitāte    

Rīgas 34. vidusskola

Rīgas Valsts 2. ģimnāzija

Rīgas  Valsts 3. ģimnāzija

08.2017.–08. 2019.

Ligita Grigule

Erasmus+ KA2  projekts  „Mācību kultūra”  "Culture of Learning (CoL)".”  Projekta LU reģistrācijas Nr. PIz-20260-ST-N-040 

 

 

Stiprināt visu skolēnu kompetences  veicinot kontekstualizētu  mācību vidi un skolotāju profesionālismu.

 

  

COUNTY COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF CARDIFF

 Aslandsskoli

Gulbenes 2. vidusskola

Lizuma vidusskola

Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych Integracyjnych nr 7 w Krakowie

Szkola Podstawowa nr 36

UNIWERSYTET JAGIELLONSKI

Greenway Primary School

St. Joseph's Comprehensive School

UNIVERSITY OF WALES TRINITY SAINT DAVID ROYAL CHARTER

01.09.2016 – 31.08.2019

Ligita Grigule

Izglītības modernizācija Latvijas skolās, īstenojot inovatīvu pētniecībā balstītu programmu par 21. gadsimta kompetencēm un tikumu ētikas attīstību ar virtuālās telpas atbalstu (ARETE-school)

Pilnveidot pēcdoktoranta pētnieciskās prasmes un kompetenci

Sekmēt jauniešu personisko izaugsmi, it sevišķi morālās audzināšanas jomā

Veicināt izglītības sistēmas modernizāciju, humanizāciju

Pilnveidot attiecības starp IKT jomu un skolas izglītības jomu

Nodrošināt zinātniskos pamatus rakstura audzināšanas programmu attīstīšanai un efektīvai ieviešanai skolās, t. sk. e-vidē

IKT firma “DataPro grupa SIA”

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

01.11.2017–30.10.2020

Manuel J. Fernandez Gonzalez