Galvenie pētījumu virzieni 2010.–2015. gadā

Pedagoģijas vēstures pētniecība (sadarbībā ar ISCHE pētniecības tīklu):

 1. Nacionālās izglītības un izglītības institūciju attīstība laikmetu griežos.
 2. Pedagoģisko ideju attīstība Baltijas valstīs: Eiropas konteksts.
 3. Pedagoģijas attīstība informācijas sabiedrībā: Eiropas konteksts.

1. pētniecības programmas atskaite par 2015. gadu un 2016. gada vīzija

Mūžmācīšanās (sadarbībā ar Āzijas un Eiropas pētniecības tīklu ASEM LLL Hub):

 1. IKT prasmju attīstība, e-mācīšanās un e-mācīšanās kultūra mūžizglītībā.
 2. Mācīšanās darba vietā un darba vietai.
 3. Pieaugušo izglītotāju profesionalizācija.
 4. Mūžizglītības politikas nacionālās stratēģijas pilsoņu motivācijas veicināšanai un tālākizglītības un mācīšanās šķēršļu novēršanai.
 5. Pamatkompetences.

2. pētniecības programmas atskaite par 2015. gadu un 2016. gada vīzija

Dažādības pedagoģiskie risinājumi (sadarbībā ar EERA 11. pētniecības tīklu "Kvalitāte un tās sekmēšanas izpēte"):

 1. Izglītības kvalitāte un pedagoģiskā līderība.
 2. Integrācijas ceļi heterogēnā sabiedrībā.
 3. Dažādības pedagoģiskie risinājumi iekļaušanās kontekstos.

3. pētniecības programmas atskaite par 2015. gadu un 2016. gada vīzija