LU akadēmiskās attīstības projekts “Atbalsts zinātniskās literatūras izdošanai pedagoģijas nozarē”

LU reģistrācijas numurs: AAP2016/19

Pētījuma joma/ zinātnes nozare: Pedagoģija

Zinātnes nozaru bloks/studiju virziens: Pedagoģija

Izpildes termiņš: 01.05.2016–31.12.2016

Projekta vadītājs: Manuels Fernandezs

Piešķirtais finansējums: 2500 EUR 

Rezultāti: 

LU PPMF PZI pētniecības programmas “Pedagoģijas vēstures pētniecība” ietvaros ir tapušas divas publikācijas: 

 1. I. Ķesteres un B. Kaļķes raksts “Controlling the image of the teacher’s body under authoritarianism: The case of Soviet Latvia (1953–1984)” 2016. gada 26. septembrī ir iesniegts recenzēšanai žurnālā  ‘Paedagogica Historica’ (žurnāls indeksēts ERIH, WoS un Scopus datubāzēs). http://www.tandfonline.com/toc/cpdh20/current Pašlaik raksts ir recenzēšanas procesā un gaida recenzentu vērtējumu. (sk. 1. pielikumu) 
 2. I. Ķesteres un A.Vorobjova raksts “John Dewey and Latvia” 2016. gada 3. jūlijā ir iesniegs publicēšanai kā monogrāfijas “Dewey and his legacy” nodaļa. Monogrāfija ir publicēšanas procesā Itālijas izdevniecībā. (sk. 2. pielikumu) 

LU PPMF PZI pētniecības programmas “Mūžmācīšanās” ietvaros ir tapušas četras publikācijas:

 1. Sadarbībā ar ASEM LLL Hub 3. tīkla partneriem no Lietuvas un Indijas ir tapis S. Surikovas u.c. raksts “Supporting the professional competence development of adult learning teachers: A transnational study of India, Latvia and Lithuania”. Tas tika iesniegts recenzēšanai 2016. gada 6. jūlijā , izmantojot žurnāla “Contemporary Educational Research Quarterly” (indeksēts Scopus datubāzē) e-sistēmu: http://contemporary.cere.ntnu.edu.tw/en. 2016. gada 23. novembrī tika saņemta atbilde no žurnāla redaktora – raksts tika noraidīts un ieteikts to sūtīt publicēšanai kādā citā žurnālā. Raksta valodas korektūru veica firma “The Proofreader Manuscript” (http://www.theproofreadermanuscript.com/).  Izrediģētais raksts tika iesniegts recenzēšanai Scopus datubāzē indeksētajā žurnālā “Journal of Psychological and Educational Research” (izdevējs - University of Oradea; Faculty of Social and Humanistic Sciences, the Psychology Departmenthttp://socioumane.ro/blog/fasciculapsihologie/). Atbilde no žurnāla redaktora vēl nav saņemta. (sk. 3. pielikumu)
 2. Uz ECER 2016 konferencē prezentētā ziņojuma pamata ir tapis T. Pīgoznes un S. Surikovas raksts “Promoting youth entrepreneurship and employability through non-formal and informal learning: A case of Latvia”. Raksta valodas korektūru veica firma “The Proofreader Manuscript” (http://www.theproofreadermanuscript.com/). Pašlaik tiek apzinātas publicēšanās iespējas Scopus datubāzē indeksētajos žurnālos: “Journal of Psychological and Educational Research”, “Journal of Vocational Behavior”, “Children and Youth Services Review” u.c. Raksts būs jāformatē atbilstoši izvēlētā žurnāla prasībām un jāiesniedz recenzēšanai. (sk. 4. pielikumu)
 3. Sadarbībā ar partneriem no projekta EDuMAP (Horizon 2020) sagatavoti publicēšanai divi raksti:
  •  I. Maslo, I. Gehtmanes-Hofmanes u.c. raksts “A Cross-national paper: young vulnerable adults in European countries” (raksta apjoms 14 lpp.);
  •  I. Maslo u.c. raksts “Joint paper about Baltic state of art of service ecosystem” (raksta apjoms 14 lpp.). Abus rakstus nopublicēt ir plānots 2017. gada pavasarī.  

LU PPMF PZI pētniecības programmas “Dažādības pedagoģiskie risinājumi” ietvaros ir tapušas divas publikācijas:

 1. M. Fernandeza zinātniskais raksts „Undergraduate students' strategies for negotiating emerging performer and teacher identities" sagatavots un iesniegts publicēšanai WoS datubāzē indeksētajā žurnālā 'Psychology of Music' [WoS, Impact Factor: 2.173 | Ranking: Psychology, Educational 13 out of 55 | Psychology, Applied 15 out of 76. See http://pom.sagepub.com/]: Pēc labojumu veikšanas raksts 2016. gada jūlijā tika iesniegts atkārtoti. 2016. gada 7. decembrī tika saņemta atbilde, ka labojumi tiek pieņemti, bet vajadzēs vēl piestrādāt pie raksta valodas un satura un pilnveidoto rakstu vēlreiz iesniegt līdz 2017. gada 6. aprīlim. (sk. 5.pielikumu)
 2. M. Fernandeza disertācija „Integration of performer and teacher identities through music performance student’s pedagogical activity” pilnībā iztulkota angļu valodā. (sk. 6.pielikumu)Paliek vēl noformēšana publicēšanai.  Tika uzsāktas pārrunas par iespēju to publicēt izdevniecībā Cambridge press. 2017. gadā tiks turpināts darbs pie monogrāfijas izdošanas labā izdevniecībā.