Pieaugušo pedagoģijas apakšnozarē aizstāvētie promocijas darbi (2003.-2015.)

Nr. Autors Tēma Zinātniskais vadītājs Disertācija aizstāvēta
1. Indra Odiņa Skolotāju sociālo prasmju pilnveide profesionālās tālākizglītības procesā Dr.habil.paed., prof. D.Blūma 28.12.2004.
2. Monika Šellenberga Mācīšanās darba vietā – problēmsituāciju kvalitatīvs pētījums Dr.habil., doc. H.J. Buggenhagens 30.01.2007.
3. Ilze Norvele Pieaugušo mācīšanās stratēģijas tālmācības studijās Dr.habil.paed., prof. T.Koķe 05.03.2007.
4. Rita Birziņa Humānistiskā pieeja pieaugušo datorpratības izpētē Dr.habil.paed., prof. T.Koķe 24.01.2008.
5. Ingrīda Muraškovska Pieaugušā mūžmācīšanās izpēte Dr.habil.paed., prof. T.Koķe 23.05.2013.
6. Ērika Pičukāne Tālākizglītības potenciāla izmantošanas un pilnveides iespējas darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem Dr.habil.paed., prof. I.Maslo 13.02.2014.
7. Ludmila Babajeva Pieaugušo personības pilnveidošanās tautas skolā Dr.habil.paed., prof. T.Koķe 26.06.2014.
8. Dmitrijs Kuļšs Mācīšanās rezultātu pieeja formālajā otrās iespējas izglītībā Dr.habil.paed., prof. I.Maslo 19.03.2015.