Atbalsts skolotājiem starppersonu kompetences un rakstura audzināšanas skolā pilnveidei (ARETE CATALYST)

Projekta nosaukums angļu valodā: Supporting teachers for developing intra-personal competencies and character education at school (ARETE CATALYST)

Projekta numuri: projekta Nr. 2017-1-LV01-KA201-035435-P3, LU reģ. Nr. ZD2017/20499, M-20499-ST-N-040

Projekta ilgums: no 01.11.2017.  līdz 31.10.2019.

Projekta vadītāja Latvijas Universitātē: Dr. paed. Tamāra Pīgozne

Projekta mājaslapa: https://lv.aretecatalyst.me/          

Projekta partneri:

  • Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (vadošais partneris) (Latvija)
  • Latvijas Universitāte (Latvija)
  • Rīgas katoļu ģimnāzija (Latvija)
  • Ovjedo Universitāte (Spānija)
  • Ovjedo skolotāju izglītības centrs (Spānija)
  • Izglītības un kultūras konsultatīvo padome (Spānija)
  • Tartu Universitāte (Igaunija) 
  • Tartu Sv. Pētera luterāņu skola (Igaunija)  

Projekta mērķis: sagatavot skolu skolotājus savas iestādes izglītības kultūras bagātināšanai, koncentrējoties uz transversālajām kompetencēm un rakstura audzināšanu.  

Projektā plānots:

1) veikt pētījumu par transversālajām kompetencēm un rakstura audzināšanu partnervalstīs, analizējot esošās izglītības programmas un izglītības politikas dokumentus, identificēt labās prakses piemērus Eiropā un pasaulē,

2) pamatojoties uz pētījuma atziņām, izstrādāt atbalsta programmu skolotājiem kā skolēnu (personīgās un akadēmiskās izcilības) katalizatoriem (veicinātājiem) transversālo kompetenču un rakstura audzināšanas pilnveidei.

Rezultāti:

Surikova S., Pigozne T. (2018). Transversal Competences and Character Education in Latvia: A Needs Analysis Report.  A part of the intellectual output 1 “Needs analysis report” elaborated within the Erasmus+ project “Supporting teachers for developing intra-personal competencies and character education at school (ARETE CATALYST)”, 2017-1-LV01-KA201-035435.

Arete Catalyst. (2018). A needs analysis report: Mapping of teachers’ practices and expectations in the field of pupils’ intrapersonal competencies and character education in Latvia, Estonia and Spain (Intellectual output No 1). 

Arete Catalyst. (2019). Arete catalyst”: Teacher training program for enhancing pupils’ flourishment at school  (Intellectual output No 2). 

Saistītās ziņas:

PZI pētnieki uzsāk darbu ERASMUS+ projektā ARETE CATALYST

(ARETE CATALYST) Proyecto de cooperación e innovación para el intercambio de buenas prácticas: Asociación estratégica KA201

ARETE CATALYST seminārs LU Zinātņu mājā

ARETE CATALYST projekts ir veiksmīgi noslēdzies