Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
PZI pētnieki uzsāk darbu Erasmus+ projektā ARETE CATALYST
Dr.paed. Tamāra Pīgozne
08.02.2018.

LU PPMF PZI pētnieki sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu (vadošais partneris), Rīgas katoļu ģimnāziju, Ovjedo Universitāti, Ovjedo skolotāju izglītības centru, Izglītības un kultūras konsultatīvo padomi (Spānija), Tartu Universitāti un Tartu sv. Pētera luterāņu skolu (Igaunija) no 01.11.2017. līdz 31.10.2019. piedalās ERASMUS+ projektā “Atbalsts skolotājiem starppersonu kompetences un rakstura audzināšanas skolā pilnveidei” (Supporting teachers for developing intra-personal competencies and character education at school (ARETE CATALYST), projekta Nr. 2017-1-LV01-KA201-035435-P3, LU reģ. Nr. ZD2017/20499, M-20499-ST-N-040).

Latvijas Universitātē šo projektu vadīs Dr.paed. Tamāra Pīgozne.

Projekta mērķis ir sagatavot skolu skolotājus savas iestādes izglītības kultūras bagātināšanai, koncentrējoties uz transversālajām kompetencēm un rakstura audzināšanu.  

Projekta ietvaros plānots veikt pētījumu par transversālajām kompetencēm un rakstura audzināšanu partnervalstīs, analizējot esošās izglītības programmas un izglītības politikas dokumentus, identificēt labās prakses piemērus Eiropā un pasaulē, pamatojoties uz pētījuma atziņām, izstrādāt atbalsta programmu skolotājiem kā skolēnu (personīgās un akadēmiskās izcilības) katalizatoriem (veicinātājiem) transversālo kompetenču un rakstura audzināšanas pilnveidei.

ARETE CATALYST: Arete (grieķu valoda: ἀρετή) nozīmē "jebkura veida izcilību", arī "morālo tikumu", grieķiem tas bija saistīts ar "mērķa sasniegšanu"; savukārt katalizatora ietekmē tiek paātrināta vai palēnināta kāda ķīmiska reakcija katalīzes procesā, pašam šajā reakcijā ķīmiski nemainoties un paliekot sākotnējā daudzumā.