Galvenie pētījumu virzieni 2007.–2009. gadā

  1. Sociāli profesionālās kompetences pilnveide mūžizglītības kontekstā.
  2. Jaunās paaudzes bērnu un jauniešu mācīšanās kvalitātes veicināšanas izpētes metodoloģija.
  3. Jaunās paaudzes bērnu un jauniešu mācīšanās kvalitātes veicināšana mūžizglītībā.
  4. Skolotāju sagatavošana starpkultūru mācīšanās veicināšanai.
  5. Daudzvalodība un jaunās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas profesionālajā darbībā.
  6. Pedagoģiskās pieejas daudzveidībai izglītībā.