Jaunumi

Sarmīte Tūbele par iekļaujošo izglītību un MyHUB materiāliem

Notiek SuFi moduļu aprobācija: daži iespaidi par 1. pilotēšanas posmu

Sākusies pieteikšanās LU 80. Starptautiskajai zinātniskajai konferencei

Manuels Fernandezs: Tikums ir prasme darīt labu un priecāties par to

Izdota prof.Lindas Danielas monogrāfija "Smart Pedagogy of Game-based Learning"

SuFi projekta konsorcijs apkopo rezultātus par 3. atskaites posmu

Caurviju kompetenču pilnveide jāuzskata par nozīmīgu studiju procesa rezultātu

SuFi projekta moduļu statuss un atbalsta plāns Moodle platformā

Notiks tematisks seminārs par studējošo caurviju prasmju pētīšanu, novērtēšanu un pilnveidi