Jaunumi

Uzsākts VPP "Izglītība" projekts par efektīvu pieaugušo profesionālās kompetences pilnveidi un tās rezultātu pārnesi uz praksi

LU 82. starptautiskā zinātniskā konference

Vadošā pētnieka Dr. Manuela Fernandesa atklātā nodarbība "Morālās izaugsmes veicināšana skolā: draudzības veidošanās teorētiskās un praktiskās pamatnostādnes"

Izdots LU 81. starptautiskās zinātniskās konferences krājums

Tikumiskās audzināšanas primārais uzdevums ir palīdzēt bērnam mācīties izmantot savu brīvību, mīlot citus

Manuels Fernandezs: Skolēni vēlas kļūt par labākiem cilvēkiem

Sākusies pieteikšanās LU 81. starptautiskajai zinātniskajai konferencei PPMF

Dr. Manuels Fernandezs: Man ir prieks un gods dalīties ar savu pieredzi un domām šajā globālajā pasākumā

Profesore Linda Daniela saņem prestižo CEU Eiropas balvu par izcilību pedagoģijā