Bērni vecumā 0–8 gadiem un digitālās tehnoloģijas

2015. gada augustā Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes mācībspēki un studenti pievienojās Eiropas Komisijas organizētam pētījumam „Bērni vecumā 0–8 gadiem un digitālās tehnoloģijas” asoc. prof. Lindas Danielas vadībā. Pētījuma tehnisko norisi nodrošina Latvijas Interneta asociācijas „Net-Safe Latvia” Drošāka interneta centrs un „Microsoft”. Pētnieki, kas iesaistījušies pētījuma norisē, to veic brīvprātīgi no saviem tiešajiem pienākumiem brīvajā laikā.

Iesaistītie pētnieki: Asoc. profesore Linda Daniela, profesore Zanda Rubene, docente Daiga Kalniņa, Raimonds Strods, Baiba Āriņa, Ieva Valpētere, Kristīne Kriņģele, Ilze Dinka, Nora Jansone-Ratinika.

Pētījuma mērķis ir  analizēt bērnu uzvedību internetā un identificēt potenciālos riskus situācijā, kad, strauji attīstoties jaunām tehnoloģijām, arvien jaunāks kļūst arī interneta lietotājs. Līdz šim starptautiskajos pētījumos galvenokārt tika pievērsta uzmanība 9–16 gadu vecu bērnu interneta lietošanas paradumiem. Taču arvien vairāk tiek runāts jau par trīs gadīgu un pat vēl jaunāku interneta lietotāju. Pētījums tiek veikts Eiropas Komisijas pētnieciskā centra „Joint Research centre” projekta „Pilsoņu tiesību veicināšana informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanā” (Nr.572) ietvaros. Pētījumā ir iesaistītas 18 valstis.
Pēc pētījuma datu ieguves un rezultātu apstrādes tiks izstrādāts nacionālais, bet pēc tam Eiropas mēroga ziņojums, kā arī ieteikumi izglītojošu un audzinošu pasākumu kompleksam, lai pasargātu bērnus no riskiem un palīdzētu apzināt ieguvumus, lietojot tehnoloģijas agrīnā vecumā.

Pētījums aptver četrus galvenos tematiskos lokus – kā bērni, kuri ir jaunāki par 8 gadiem, saskaras ar jaunajām tehnoloģijām; kā jaunās tehnoloģijas uztver ģimenes locekļi; kāda loma bērnu un vecāku dzīvē ir jaunajām tehnoloģijām; kādas stratēģijas izvēlas vecāki bērnu tehnoloģiju izmantošanas jomā – konstruktīvas vai ierobežojošas?

„Šis ir kvalitatīvs pētījums, kas ir būtisks mūsdienu sociālajai realitātei, jo sniegs atbildes uz jautājumiem par to, kā bērni jau agrā vecumā darbojas interneta vidē. Šāda mēroga pētījums par minēto problēmu vēl nav noticis. Interneta lietotājs Eiropā kļūst arvien jaunāks un no šī fakta nedrīkst norobežoties. Atceroties, ka mediji paši par sevi nav nedz labi, nedz ļauni, svarīgi ir noskaidrot, kādi mediju lietošanas paradumi veidojas bērniem un kā tie var ietekmēt viņu tālāko attīstības gaitu,” uzsver pētījuma satura koordinatore LU prof. Z. Rubene.

LU pētnieku grupa pētījumu veic, intervējot vecākus un 6–7 gadus vecus bērnus ģimenēs Latvijā. Pētījumā iesaistītās ģimenes tiek intervētas, savukārt dati par bērnu mediju lietošanu tiks iegūti ar novērojumu un speciāli izstrādātu spēļu palīdzību sarunas laikā ar bērniem.

Pētījuma rezultāti ir apkopoti ziņojumā:

Young children (0-8) and digital technology: A qualitative exploratory study - National report - LATVIA (2015)

Saistītās ziņas:

Pētnieki sāk dalību starptautiskā pētījumā par bērnu digitālo tehnoloģiju lietošanu 

Starptautiskā pētījumā analizēs bērnu uzvedību internetā un identificēs iespējamos riskus