2017. gada projekti

  1. L. Daniela. Akadēmiskās attīstības projekts par Erasmus+ K3 projekta sagatavošanu "MyInclusionHUB – a one-stop-shop on inclusion practices, tools, resources and methods for the pedagogical staff at formal and non-formal educational institutions”.

  2. L. Daniela. Akadēmiskās attīstības projekts "Jaunās paaudzes skolotāju kompetences inovatīvai izglītībai".

  3. L. Daniela. Akadēmiskās attīstības projekts "ATEE Spring Conference 2017 “Innovations, technologies and research in education” materiālu sagatavošana izdošanai izdevniecībā Cambridge Scolars Publishing.

  4. L. Daniela. Akadēmiskās attīstības projekts "OSMOZE projekta sagatavošana (Hubert Curien program)".

  5. T. Pīgozne. Akadēmiskās attīstības projekts "Atbalsts zinātniskās literatūras izdošanai pedagoģijas un psiholoģijas nozarē”.

  6. I. Gehtmane-Hofmane. Akadēmiskās attīstības projekts "Atbalsts akadēmiskā personāla komandējumam, kas saistīts ar Erasmus+ programmas pamatdarbības Nr. 2 “Sadarbība inovācijas veicināšanai un labas prakses apmaiņa” projektu pieteikuma sagatavošana aktivitātē "Zināšanu apvienības"”. 

  7. Z. Rubene. Akadēmiskās attīstības projekts "Atbalsts starptautiskajam semināram Latvijas Universitātes un Leipcigas Universitātes zinātniskā projekta "Iekļaujošā izglītība Latvijā un Vācijā" īstenošanai".