LU akadēmiskās attīstības projekts “Atbalsts starptautiskās kopīgās maģistra studiju programmas ,,Dažādības pedagoģiskie risinājumi" attīstībai un internacionalizācijai”

Projekta finansējuma kods: D-730027d-ST-N-040

Pētījuma joma/ zinātnes nozare: pedagoģija

Zinātnes nozaru bloks/studiju virziens: izglītības zinātnes/  izglītības zinātņu un sporta studiju virziens

Izpildes termiņš: 01.05.2016–31.12.2016

Projekta vadītājs: Manuels Fernandezs

Piešķirtais finansējums: 4100 EUR

Rezultāti:

Atbilstoši plānotajam:

1- Projekta izpildes rezultātā 6 studiju kursu didaktiskie materiāli ir iztulkoti angļu valodā un ievietoti programmas e-vidē:

PedaMeta08 Metacourse : Educational Treatment of Diversity 2 Piekļuve ar identifikāciju: http://estudijas.lu.lv/course/view.php?id=6409 

 1. Peda5118 Plānu, projektu un programmu izveide un īstenošana, piemērojot tos dažādības pedagoģiskajos risinājumos. Tulkojis Jekaterina Nazarova, HZ maģistrante
 2. Peda5120 Vērtēšana un izvērtēšana attiecībā uz cilvēkiem ar dažādām īpašām vajadzībām. Tulkojis Dagnija Kaleja, HZ maģistrante
 3. Peda5094 Apdāvināto cilvēku īpašo vajadzību dažādības pedagoģiskie risinājumi. Tulkojis Justīne Jansone, HZ maģistrante.
 4. Peda5095 Dažādības pedagoģiskie risinājumi saistībā ar personības, disciplīnas un sociālās dezadaptācijas īpašajām vajadzībām. Tulkojis Anna Juvčenko, HZ maģistrante
 5. Peda5096 Dažādības pedagoģiskie risinājumi cilvēkiem ar mentālās attīstības un mācīšanās grūtībām. Tulkojis Dagnija Kalēja, HZ maģistrante

PedaMeta08 Metacourse : Educational Treatment of Diversity 4 Piekļuve ar identifikāciju: http://estudijas.lu.lv/course/view.php?id=6411

 1. Peda5106 Profilakse un agrīna diagnostika cilvēkiem ar dažādām īpašām vajadzībām. Tulkojis Darja Kovaļova, HZ maģistrante.

 Līdz ar to tika sekmēta abu struktūrvienību sadarbība ceļā uz starpfakultāšu programmu.

2- Studiju programmas 5 kursu docēšanā iesaistīti 4 viesprofesori: 

 1. Kārļa Eberharda Tībingenes universitātes (Tībingene,Vācija) viesprofesors Jozefs Helds, 2016.gada 29.septembrī Peda5107 Cilvēku dažādības pedagoģisko risinājumu neiroloģiskie un psiholoģiski pedagoģiskie pamati un 2016.gada 30.septembrī Peda5114 Cilvēku ar dažādām īpašām vajadzībām integrācijas un iekļaušanās kvalitāte izglītībā ar lekcijas tēmām un semināriem "Mental Resources in the Integration Process" un "Forschungsgruppe für Migration, Integration, Jugend und Verbände".
 2. Manilas Universitātes (Ateneo de Manila University, the Philippines) viesprofesors Atanacio Panahons (PANAHON ATANACIO II DE ASIS) 2016.gada 7. oktobrī Peda5113 Cilvēku dažādības pedagoģisko risinājumu starptautiskais un salīdzinošais aspekts ar lekcijās tēmu un semināru "Preparing Educators for the 21st Century".
 3. Miķeļa Romeros Universitātes (Mykolas Romeris University, Kaunas, Lithuania) viesprofesores Dr.habil. Vaiva Zuzevičiūte (Vaiva Zuzevičiūtė). 2016.gada 4.novembrī  Peda5116 Tradicionālie līdzekļi un tehnoloģijas cilvēku īpašo vajadzību pedagoģiskiem risinājumiem ar lekcijas tēmu un semināru "E-Learning as a Socio-Cultural System in diverse inclusive contexts".
 4. Mazarikas Universitātes (Masaryk University, Brno, Czech Republic) viesprofesors Milāns Pols (Milan Pol) . 2016.gada 9.-10. decembrī, Peda5115 Sabiedrība attiecībā pret cilvēkiem ar dažādām īpašām vajadzībām: ģimenes un sociālā atvērtība ar lekcijas tēmu un semināru "Managing inclusion in Czech schools".

3- Sadarbības sekmēšana

 1. LU 2 struktūrvienību sadarbība materiālu tulkošanā.
 2. UNED un LU sadarbības sekmēšana: papildus ir organizēta UNED (Madrid, Spain) Izglītības fakultātes didaktikas departamenta vadītājs Antonio Medinas (Antonio Medina Rivilla) un "Dažādības pedagoģisko risinājumu" maģistra programmas vadības pārstāvja vizīte 2016. gada 16.-18.decembrī saistībā ar kopīgās programmas sagatavošanu akreditācijai un starp-universitāšu līguma pielikuma izstrādi.
 3. LU un ASEM HUB LLL sadarbības sekmēšana viesprofesoru piesaistē.