Atbalsts LU doktorantūru starpdisciplinārās sadarbības sekmēšanai doktorantūras skolas "Cilvēka kapacitāte un mācīšanās dzīvei dažādību iekļaujošos kontekstos" Āzijas un Eiropas mūžizglītības pētniecības vadošo universitāšu tīklojumā (ASEM HUB LLL)

LU reģistrācijas numurs: 2016/35i

Pētījuma joma/ zinātnes nozare: Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte

Zinātnes nozaru bloks/studiju virziens: starpdisciplinārs  (sociālās zinātnes/izglītības zinātnes (pedagoģija), dabas zinātnes (bioloģija, ķīmija) un vides zinātnes

Izpildes termiņš: 15.05.2016–31.12.2016

Projekta vadītājs: Manuels Fernandezs

Piešķirtais finansējums: 5985 EUR

Rezultāti:

2017. gadā aizstāvēšanai gatavojamās disertācijas – 3

1. Atbilstoši plānotajam, ar LU 2017. gada 2. janvāra rīkojumu nr. 5/1 atjaunots doktorantūras skolas dalībnieku starpdisciplinārs sastāvs - 19 dalībnieki.

Iepriekšējo gadu dalībnieki: 

 1. Ilona Gehtmane-Hofmane – LU PPMF Pedagoģija (DOK), 3. gads
 2. Dmitrijs Semjonovs – LU PPMF Pedagoģija (DOK), 3. gads
 3. Vita Voitkāne – LU PPMF Pedagoģija (DOK), 2. gads
 4. Laura Bužinska – LU PPMF Pedagoģija (DOK), 2. gads

Post-doktoranti  (iepreikšejo gadu DS dalībnieki): 

 1. Ērika Pičukāne (DS iepriekšējo gadu dalībniece, jaunais zinātnieks)
 2. Ingrīda Muraškovska  (DS iepriekšējo gadu dalībniece, jaunais zinātnieks)
 3. Karine Ogansjana (DS iepriekšējo gadu dalībniece, jaunais zinātnieks)

Jaunie dalībnieki:

 1. Linda Dambeniece, LLU, Vides inženierzinātnes (DOK)             
 2. Kristīne Krumberga, LU ĢZZF Ģeogrāfija (DOK)            
 3. Kristīne Juhņeviča, LU ĶF Darba vides aizsardzība un ekspertīze (PMSP)
 4. Agris Peipiņš, LSPA, Sporta zinātne (DOK)
 5. Līva Pētersone, LU BF Bioloģija (MSP)
 6. Ieva Poppele, LU BF Bioloģija (DOK)
 7. Liliāna Teļeševa,  LU BF Bioloģija (MSP)
 8. Gundega Ulme, LSPA, Sporta zinātne(DOK)
 9. Inga Zeide, LU PPMF Pedagoģija (DOK)
 10. Lana Frančeska Dreimane, LU PPMF Pedagoģija (DOK)
 11. Ligita Grigule, LU PPMF Pedagoģija (DOK)
 12. Ingūna Karlsone,  LU PPMF Pedagoģija (Grāda pretendente)

2. Atbilstoši plānotajam, ar LU 2016. gada 28. janvāra rīkojumu nr. 1/498 apstiprināts jauns DS starpdisciplinārās Vadības padomes sastāvs: 

 1. Profesore, Dr. habil.  ped. Irina Maslo (Pedagoģijas, psiholoģijas  un mākslas fakultāte)  - DS Vadības  padomes priekšsēdētājs.
 2. Vadošais pētnieks, Dr. paed. Manuel Joaquin Fernandez Gonzalez (Pedagoģijas, psiholoģijas  un mākslas fakultāte, Pedagoģijas zinātniskais institūts)  -  DS Vadības  padomes priekšsēdētāja vietnieks.
 3. Vadošā pētniece, Dr. paed. Rita Birziņa (Bioloģijas fakultāte, Dabaszinātņu doktorantūru pārstāve).
 4. Profesore, Dr. paed. Zanda Rubene (Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, Izglītības zinātņu doktorantūru pārstāve).
 5. Profesore, Dr. paed. Andra Fernāte  (Latvijas Sporta psiholoģijas asociācijas dibinātāja, Valdes locekle).
 6. LU Goda doktors, Arne Karlsens (Arne Carlsen), UNESCO Mūžmācīšanās institūta direktors.
 7. Profesore, PhD, FAcSS Karen Evans, Londonas Universitāte (UCL Institute of Education, Lifelong and Comparative Education, UK), Āzijas un Eiropas Mūžmācīšanas pētniecības tīkla (ASEM HUB LLL) koordinatore.
 8. Profesors Atanasio Panahons (Atanacio Panahon II), Manilas Universitāte (Ateneo de Manila University, the Philippines, School of Social science), Āzijas un Eiropas Mūžmācīšanas pētniecības tīkla (ASEM HUB LLL) loceklis.
 9. Vadošā pētniece, PhD Kai Pata, Tallinas Universitātes Digitālo tehnoloģiju skola (Tallinn University, School of Digital Technologies, Centre for Educational Technology).

Par doktorantūras skolas lietvedi (tehnisko sekretāri) apstiprināta Rita Birziņa.

3. Atbilstoši plānotajam, stiprinātā LU izglītības, sporta, bioloģijas un vides zinātņu doktorantūru sadarbība.

Projekta īstenošanas divu mēnešu laikā ir turpinājusies cieša sadarbība ar bioloģijas zinātnes doktorantūru. Uzsākta sadarbība ar doktorantūrām vides un sporta zinātnēs:

 • īstenots divu dienu seminārs 2016. gada 16.–17. decembrī (16 DS dalībnieki), piesaistot  vienu jaunu vieszinātnieku, stiprinot sadarbība starp LU, Londonas un Tallinas universitātēm, kā arī veikti sagatavošanas darbi LU starpdisciplinārajā latento datu ieguvei un analīzei Āzijas un Eiropas mūžizglītības pētniecības vadošo universitāšu tīklojumā (ASEM HUB LLL) prioritārajā virzienā (EduMap Apvārsnis 2020 iniciētā);
 • iegādāta un aprobēta rīkotājā seminārā koplietošanas programmatūra INTERACT 19 ar tehnisko nodrošinājumu.