LU akadēmiskās attīstības projekts „Inovatīvā starptautiskā pētniecība ceļā uz starptautiski atzītu doktorantu skolu”

Projekta vadītāja: Dr.habil.paed., prof. Irīna Maslo

Projekta īstenošanas laiks: no 01.01.2009. līdz 15.12.2009. 

Projekta mērķis: pedagoģijas doktora studiju un promocijas procedūras īstenošana ar kopprojektu rezultātu publicēšanu starptautiski citējamā EERJ žurnālā un British Education Index  (BEI) datu bāzes Education-line rakstu kolekcijā.

Projekta īstenotāji: LU Pedagoģijas doktora studiju padome, LU PPF profesori, LU PPF PZI pētnieki, 64 doktoranti, sadarbības universitāšu profesori un doktoranti.

Projekta rezultāti:  

2009. gadā uzsākta promocijas procedūra un aizstāvēti 4 doktorantu darbi (A.Gulbe, L.Daniela, T.Gžibovskis, I.Čamane).

Organizēts un novadīts Āzijas un Eiropas mūžmācīšanās pētniecības un izglītības 4. tīkla „Mūžizglītības politikas nacionālās stratēģijas pilsoņu motivācijas veicināšanai un tālākizglītības un mācīšanās šķēršļu novēršanai” darba seminārs 2009. gada 16.–19. jūnijā ar Eiropas un Āzijas koppētījuma iniciēšanu. Semināra dokumentācija izdota CD formātā:

Dou, Xianjin; Luka, Ineta; & Surikova, Svetlana (Eds.) (2009). ASEM Education and Research Hub for Lifelong Learning Research Network 4 “National strategies of Lifelong Learning with regard to citizens’ motivation and barriers against continuing education and training” meeting in Riga, the University of Latvia, 16-19 June, 2009. Documentation of the Meeting. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, RA Izdevniecība. CD format. ISBN 978-9984-44-031-6

Nodrošināta pētnieku un doktorantu līdzdalība ar 2 publikācijām un 1 posteri Āzijas un Eiropas mūžmācīšanās pētniecības un izglītības 3. tīkla konferencē “Teachers and Trainers in Adult Education and Lifelong Learning. Professional Development in Asia and Europe” 2009. gada 29.-30. jūnijā, Bergisch Gladbach, Vācijā. Publikāciju un postera sagatavošanas procesā tika iesaistīti trīs doktoranti (S.Baranova, E.Fernandezs, O.Dementjeva), LU PPF PZI pētniece S.Surikova un LU PPF PZI direktore, prof.I.Maslo:

Irina, Maslo (2009). New Professionals‘ Responsibility of Learning in Socio-Cultural Educational Contexts. Paper presented at the conference “Teachers and Trainers in Adult Education and Lifelong Learning. Professional Development in Asia and Europe”. 29-30 June 2009 in Bergisch Gladbach, Germany.

Surikova, Svetlana; Baranova, Sanita; Fernandez, Emanuel; Maslo, Irina; & Huber, Günter (2009). Topical Needs of the Development of University Professors' Competencies, Especially Teacher Trainers' Competencies, in Latvia. Paper presented at the conference “Teachers and Trainers in Adult Education and Lifelong Learning. Professional Development in Asia and Europe”. 29-30 June 2009 in Bergisch Gladbach, Germany.

Irina, Maslo; Dementjeva, Olga (2009). Professionalisation in Adult Education - Latvian Perspectives.Poster presented at the conference “Teachers and Trainers in Adult Education and Lifelong Learning. Professional Development in Asia and Europe”. 29-30 June 2009 in Bergisch Gladbach, Germany.

Nodrošināta profesoru, pētnieku un doktorantu līdzdalība ECER 2009 konferencē "Theory and Evidence in European Educational Research" (2009.gada 25.-30. septembrī, Vīnē, Austrijā) ar nolūku popularizēt koppētījumu rezultātus. Trīs koppublikāciju sagatavošanas procesā ECER 2009 konferencei (Vīnē, Austrijā) tika iesaistīti četri LU PPF PZI pētnieki (A.Fernāte, I.Lūka, R.Birziņa, S.Surikova), divi doktoranti (J.Jaņeviča, S.Ludborža), viens doktora grāda pretendents (D.Kalniņa), divi profesori (prof. E.Černova, prof. I.Maslo) ar iespēju publicēties žurnālā "European Educational Research Journal" (ISSN 1474-9041) un/vai British Education Index(BEI) datu bāzes Education-line rakstu kolekcijā.

British Education Index (BEI) datu bāzes Education-line rakstu kolekcijai pievienotie raksti:

Luka, Ineta;  Ludborza, Sarmite; & Maslo, Irina (2009). Effectiveness of the use of more than two languages and quality assurance in European interuniversity master studies. Paper presented at the European Conference on Educational Research, University of Vienna, September 28-30, 2009. The document was added to the Education-line collection on 4 December 2009. British Education Index data base. ID 186418

Birzina, Rita; Kalnina, Daiga; Janevica, Jelena; & Cernova, Emilija (2009). Effectiveness of interactive e-learning organization and quality assurance in European interuniversity master studies. Paper presented at the European Conference on Educational Research, University of Vienna, September 28-30, 2009. The document was added to the Education-line collection on  15 December 2009. British Education Index data base. ID 186734   

Fernate, Andra; Surikova, Svetlana; Kalnina, Daiga; & Sanchez Romero, Cristina (2009). Research-Based Academic Studies: Promotion of the Quality of Learning Outcomes in Higher Education. Paper presented at the European Conference on Educational Research, University of Vienna, September 28-30, 2009.

Online proposals of contributions (ECER 2009):

Fernate, Andra; Surikova, Svetlana; Kalnina, Daiga; & Sanchez Romero, Cristina (2009). Integration of Research Activity and Academic Studies: Promotion of the Quality of Learning Outcomes in Higher Education? Online proposal of contribution No. 1378. European Conference on Educational Research, University of Vienna, September 28-30, 2009. Network 11 „Educational Effectiveness and Quality Assurance”. Session 03C  „Evaluation of Educational Systems and Research on Educational Quality”.

Luka, Ineta;  Ludborza, Sarmite; & Maslo, Irina (2009). Effectiveness of the use of more than two languages and quality assurance in European interuniversity master studies. Online proposal of contribution No. 317. European Conference on Educational Research, University of Vienna, September 28-30, 2009. Network 11 „Educational Effectiveness and Quality Assurance”. Session 04B „Internationalization in Education”.

Birzina, Rita; Kalnina, Daiga; Janevica, Jelena; & Cernova, Emilija (2009). Effectiveness of interactive e-learning organization and quality assurance in European interuniversity master studies. Online proposal of contribution No. 1263. European Conference on Educational Research, University of Vienna, September 28-30, 2009. Network 11 „Educational Effectiveness and Quality Assurance”. Session 04B „Internationalization in Education”.

Gento, Samuel;  Valenzuela, Blanca Aurelia; Maslo, Irina et al. (2009). Educational Effectiveness of Inclusive Educational Treatment of Diversity in Latvia, Mexico and Spain. Online proposal of contribution No. 961. European Conference on Educational Research, University of Vienna, September 28-30, 2009. Network 11 „Educational Effectiveness and Quality Assurance”. Session 06A „Educational Effectiveness of Inclusive Educational Treatment of Diversity in Latvia, México and Spain” (Symposium).

Maslo, Irina (2009). Latvia (Symposium 961). Online proposal of contribution No. 2441. European Conference on Educational Research, University of Vienna, September 28-30, 2009. Network 11 „Educational Effectiveness and Quality Assurance”. Session 06A „Educational Effectiveness of Inclusive Educational Treatment of Diversity in Latvia, México and Spain” (Symposium).

Daniela, Linda (2009). Interaction between the classroom discipline and new generation learning achievements. Online proposal of contribution No. 2008. European Conference on Educational Research, University of Vienna, September 28-30, 2009. Network 11 „Educational Effectiveness and Quality Assurance”. Session 02B „Discipline and School Climate”.

Veikta pedagoģijas doktorantūras sekretāres darba samaksa 2009.gadā.

Nodrošināta vieslektoru (prof. Josef Held (Vācija), prof. Dieter Schulz (Vācija), prof. Günther Boehme (Vācija), prof. Antonio Medina Rivilla (Spānija)) līdzdalība Pedagoģijas doktora studiju īstenošanā.