Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Galvenie pētījumu virzieni 2016.-2020. gadā
Pēdējās izmaiņas veiktas:
09.05.2016.

Pirmā pētniecības programma "Kultūras mantojums kvalitatīvai mūsdienu cilvēka izglītībai"

 • Izaicinājumi izglītības sistēmai. Jaunas izglītības institūcijas.
 • Kas ir jāmācās demokrātijas apstākļos? Daudzveidība mācību programmās.
 • Jaunas personības veidošanās. Mainīgā skolas kultūra.
 • Izglītības heterogenitāte un tās izaicinājumi.
 • Jaunas paradigmas izglītības zinātnēs, to pieņemšana un noraidīšana.

Otrā pētniecības programma "Mūžizglītība"

 • IKT prasmes, e-saturs un e-mācīšanās kultūras.
 • Profesionālās darba vietas orientētā mācīšanās.
 • Pieaugušo izglītotāju profesionalizācija.
 • Nacionālās, reģionālās un lokālās stratēģijas cilvēku līdzdalības un motivācijas mācīties dzīves garumā šķēršļu novēršanai.
 • Cilvēka kapacitāte un galvenās kompetences nodarbinātības un inovāciju ilgtspējai. 

Trešā pētniecības programma "Dažādības pedagoģiskie risinājumi"

 • Integrācija heterogēnā sabiedrībā.
 • Speciālo un īpašo vajadzību pedagoģiskie risinājumi.
 • Dažādības pedagoģiskie risinājumi un pedagoģiskā līderība iekļaujošajā kontekstā.