Mērķstipendijas mērķis ir nodrošināt regulāru atgriezenisko saiti un vērtējumu par jaunās studiju programmas “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” īstenošanu tās aprobācijas posmā, iesaistot studējošos novērtēšanas procesā, lai nodrošinātu visu studiju programmas īstenošanas aspektu izvērtējumu no studējošo perspektīvas un sniedzot atbalstu izglītības iestādēm un jaunizveidotajām pašvaldībām saistībā ar digitalizācijas radītajiem izaicinājumiem izglītības iestādēs. Pieteikties mērķstipendijai var ikviens Latvijas Universitātes maģistra studiju programmas “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” 1. vai 2. kursa maģistrants.

Pieteikšanās mērķstipendijas saņemšanai 2021./2022. studiju gadā notiks no 2. līdz 15. augustam Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 "Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena "Izglītība un pedagoģija" studiju programmas" ietvaros.

Sīkāka informācija par pieteikšanās kārtību un mērķstipendijas izmaksas nosacījumiem ir atrodama šeit: Nolikums par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību maģistra studiju programmā “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” Eiropas Sociālā fonda projekta "Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena "Izglītība un pedagoģija" studiju programmas" ietvaros.

Piesakoties mērķstipendijai, aizpildītā iesnieguma veidlapa jāiesniedz elektroniski (eDOC ar drošu elektronisko parakstu vai PDF ar ieskenēto parakstu), sūtot uz e-pasta adresi svetlana.surikova@lu.lv VAI papīra formātā Raiņa bulvārī 19, 136. telpā (ar norādi “Ivetai Lācei”).

Dalīties