2020. rudens semestrī LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē ir startējusi jaunā maģistra studiju programma ”Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” (MA TIDI), kura ir licencēta 2020. gada 15. maijā. Programmas veidotāja un direktore prof. Linda Daniela ir pārliecināta, ka šī programma paver plašākas attīstības iespējas, piedāvājot studentiem no jauno tehnoloģiju lietotājiem pārtapt par to prasmīgiem tehnoloģiju bagātināta mācību procesa organizētājiem un vadītājiem, lietišķiem attīstītājiem, pateicoties padziļinātai tehnoloģiju izpratnei, tehnoloģisko risinājumu dizaina izstrādei, apgūtai efektīvai komunikācijai, līderībai komandas darbā, un tad virzīties uz specializāciju dažādās izglītības zinātņu nozarēs. MA TIDI maģistrante Elīna Grāvelsiņa uzskata, ka studiju programma piedāvā gan teorētiskās zināšanas par aktuālām tēmām, pedagoģijas izaicinājumiem saistībā ar tehnoloģijām, atklājumiem un nākotnes virzību, gan praktiskus priekšmetus vajadzīgu prasmju apguvei, tēmu aktualitāte atspoguļojas ne tikai izglītībā, bet arī citās ikdienas jomās, kas liecina par ātro tehnoloģiju attīstību un nepieciešamību tās viedi izmantot.  

Uzņemšanai 2021. gada rudens semestrī ir paredzētas 10 budžeta vietas. Pieteikties maģistra līmeņa studijām programmā “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” (MA TIDI) var no 5. līdz 16. jūlijam, LU absolventi var pieteikties elektroniski izmantojot LUIS sistēmu, citu augstskolu absolventi - aizpildot  elektronisko anketu vai klātienē fakultātē Imantas 7. līnijā 1, 100. telpā, Rīgā:

05.07.,  07.07., 09.07., 12.07. un 14.07. 10.00-14.00

06.07., 08.07., 13.07. un 15.07. 14.00-18.00

16.07. 10.00-12.00

Iestājpārbaudījums: 20.07. plkst. 10.00 tiešsaistē.

Visiem MA TIDI maģistrantiem būs iespēja pieteikties mērķstipendijai no 2. līdz 15. augustam.

Vairāk informācijas par MA TIDI: 

LU portālā 

LU PPMF mājaslapā

LU studiju programmu katalogā 

Uzzini vairāk par uzņemšanu LU maģistra studiju programmās

Maģistra studiju programma "Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” ir tapusi ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā "Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena "Izglītība un pedagoģija" studiju programmas”, Nr. 8.2.1.0/18/I/004 aktivitātes - jaunu pedagoģijas programmu izstrādes īstenošana - ietvaros.

 

Dalīties