2020. rudens semestrī LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē startēs jaunā maģistra studiju programma ”Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai”. Tā ir licencēta 2020. gada 15. maijā. Programmas veidotāja un direktore prof. Linda Daniela ir pārliecināta, ka jaunā programma pavērs plašākas attīstības iespējas, piedāvājot studentiem no jauno tehnoloģiju lietotājiem pārtapt par to prasmīgiem tehnoloģiju bagātināta mācību procesa organizētājiem un vadītājiem, lietišķiem attīstītājiem, pateicoties padziļinātai tehnoloģiju izpratnei, tehnoloģisko risinājumu dizaina izstrādei, apgūtai efektīvai komunikācijai, līderībai komandas darbā, un tad virzīties uz specializāciju dažādās izglītības zinātņu nozarēs.

 

Turpinās uzņemšana maģistra studiju programmā “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai”. Maģistra līmeņa studijām iespējams pieteikties, aizpildot elektronisko veidlapu un augšupielādējot nepieciešamos dokumentus, vai arī pieteikties klātienē LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē no 27. jūlija līdz 28. augustam Imantas 7. līnijā 1, 223. telpā, Rīgā:

Pr. - 10.00-14.00

O. - 14.00-18.00

Tr. - 10.00-14.00

C. - 14.00-18.00

Pk. - 10.00-14.00

Iestājpārbaudījums: 31.08. plkst. 10.00 Imantas 7. līnijā 1, 318. telpā, Rīgā

Vairāk informācijas par jauno maģistra studiju programmu: 

LU portālā 

LU PPMF mājaslapā

LU studiju programmu katalogā 

Uzzini vairāk par uzņemšanas turpināšanu LU maģistra studiju programmās

Maģistra studiju programma "Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” ir tapusi ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā "Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" studiju programmas”, Nr. 8.2.1.0/18/I/004 aktivitātes - jaunu pedagoģijas programmu izstrādes īstenošana - ietvaros.

 

Dalīties