Mērķstipendija ir finansiāls atbalsts, ko piešķir maģistra studiju programmas “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” apguvei konkursa kārtībā. Pieteikties konkursam var ikviens Latvijas Universitātes maģistra studiju programmas “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” 1. kursa maģistrants. Šogad ir plānots piešķirt 10 mērķstipendijas.

Pieteikšanās konkursam mērķstipendijas saņemšanai 2020./2021. studiju gadā notiks no 2020. gada 3. augusta līdz 14. augustam Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.2.1.0/18/I/004 "Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" studiju programmas" ietvaros.

Piesakoties konkursam, jāiesniedz aizpildīta iesnieguma veidlapa, CV un motivācijas vēstule. Konkursa noteikumi: Nolikums par mērķstipendijas piešķiršanas kārtību maģistra studiju programmā “Tehnoloģiju inovācijas un dizains izglītībai” Eiropas Sociālā fonda projekta "Latvijas Universitātes inovatīvas, pētniecībā balstītas studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" studiju programmas" ietvaros.

Visi dokumenti jāiesniedz elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi svetlana.surikova@lu.lv.

25. augustā notiks Mērķstipendiju piešķiršanas komisijas sēde, kuras laikā tiks izskatīti visi iesniegtie pieteikumi. Līdz 11. septembrim konkursa rezultāti tiks paziņoti katram maģistrantam individuāli, sūtot informāciju elektroniski uz viņa norādīto e-pastu.

Dalīties