The main publications in 2013

Workplace Learning in Europe and Asia: National Survey Report of Latvia (2013). ASEM LLL Hub Research Network 2. Survey 2009-2010. Individual contributions were provided by the following authors: Maija Kokare, Evija Latkovska, Ludmila Babajeva, Ērika Pičukāne, Madara Pelnēna, Gunārs Strods, Dmitrijs Kuļšs, Manuels Fernandezs, Lūcija Rutka, Elīna Maslo, Irina Maslo, Aija Peršēvica, Ingrīda Muraškovska, Eduardo Ramos Méndez, Genoveva Leví Orta, Sanita Baranova, Günter L. Huber. Scientific Institute of Pedagogy, Faculty of Education, Psychology and Art, University of Latvia. Rīga: Latvijas Universitāte, 136 p.

ISBN 978-9934-517-01-3

Surikova, Svetlana; Pīgozne, Tamāra; Maslo, Irina (2013). CReBUS project transnational needs analysis: concept and findings of the research. Project report is developed on March 31, 2011 in the framework of the project “Creating a business in the digital age – developing entrepreneurship competencies for young Europeans through eMentorship – CReBUS”. Rīga: Latvijas Universitāte, 90 lpp. Iespiests SIA „Latgales druka”.

ISBN 978-9934-517-02-0

 

      

Fernández González, M. J. (2013). Biprofesionālas identitātes integrācijas veicināšana studiju procesā. Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas situācijas analīze. [Facilitating University students’ biprofessional identity integration. The case of the Latvian academy of Music]. LU raksti, Pedagoģija un skolotāju izglītība. 790. sējums (98.-110. lpp.) Latvija: Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds.

ISSN 1407-2157

ISBN 978-9984-45-660-7

LU raksti, 790.sējums