Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU pārstāvji piedalījās mācību seminārā Kairā, Ēģiptē
Rita Birziņa
31.08.2017

Š. g. 21.08.-23.08. Erasmus+ 2. pamatdarbības „Kapacitātes stiprināšana augstākās izglītības jomā” projekta “Starptautiskais diploms dabaszinātņu, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas skolotājiem / eSTEM” (International Diploma for School Teachers in STEM Education / eSTEM) ietvaros Latvijas Universitātes pārstāvji kopā ar partneriem no Eiropas un Āfrikas piedalījās seminārā “Skolotāju apmācība: kostruktīvistiskā pieeja” (Teacher training – Constructive Alignment) Ain Šams Universitātē Kairā, Ēģiptē.

Pirmās divas dienas semināru vadīja Zviedrijas Karalisko Tehnoloģiju institūta lektors Mikael Cronhjort. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti, kā augstskolu studiju programmās izstrādāt sasniedzamos studiju rezultātus konstruktīvistiskajā pieejā.

  

Trešajā dienā semināru par konstruktīvistisko pieeju vadīja LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore Dr.habil.paed. Irina Maslo un LU Bioloģijas fakultātes vadošā pētniece Dr.paed. Rita Birziņa. LU pārstāvju vadītajā seminārā piedalījās 25 dalībnieki, kuri aktīvi iesaistījās pēc prof. I. Maslo izstrādātās metodikas organizētā grupu darbā.