Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

LU PPMF pētnieki piedalīsies Erasmus+ KA2 projekta īstenošanā
Manuels Fernandezs, Svetlana Surikova
20.09.2016

Ir zināmi 2016. gada konkursa rezultāti Erasmus+ augstākās izglītības starptautiskās sadarbības centralizētajās aktivitātēs, ko administrē Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālā un kultūras izpildaģentūra (EACEA).

Erasmus+ 2. pamatdarbības aktivitātē „Kapacitātes stiprināšana augstākajā izglītībā partnervalstīs” 2016. gada konkursā EACEA apstiprinājusi astoņus projektus ar Latvijas augstākās izglītības institūciju dalību. Trīs projektos Latvijas Universitāte apstiprināta kā projektu partneris, t.sk. divos kopīgajos projektos – „Capacity Building in the Field of Higher Education, Developing Content and Language Integrated Learning – Resource and Training Centre for a multilingual India - CLIL@India” un „International E-based Diploma and Professional Certificates in Special Education and Inclusion / SP-EDU; vienā strukturālajā projektā – „Gouvernance et émergence de la recherche en sciences humaines au Cambodge”. Sīkāka informācija par konkursa rezultātiem ir atrodama VIAA mājaslapā.

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas zinātniskā institūta un Pedagoģijas nodaļas akadēmiskais personāls no 2016. gada 15. oktobra  līdz 2019. gada 14. oktobrim piedalīsies projekta “International E-based Diploma and Professional Certificates in Special Education and Inclusion / SP-EDU” (projekta Nr. 574210-EPP-1-2016-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP, LU reģistrācijas Nr. ZD2016/20245) īstenošanā. 2016. gada 8. septembrī LU PPMF Pedagoģijas zinātniskā institūta telpās Jūrmalas gatvē 76 ir notikusi pirmā SP-EDU projekta potenciālu dalībnieku darba sanāksme. Projekta realizācijā ir plānots iesaistīt arī LU PPMF Psiholoģijas nodaļas un LU Sociālo zinātņu fakultātes pārstāvjus.

Projekta mērķis: sagatavot jaunas paaudzes skolas skolotājus, sociālos darbiniekus un psihologus, kuri būtu pietiekami kompetenti, lai strādātu ar bērniem ar speciālajām vajadzībām iekļaujošās izglītības programmās, kā arī integrēt šādus bērnus vispāizglītojošajās skolās, lai viņi būtu spējīgi spēlēt aktīvu lomu sabiedrībā. 

Projekta koordinators: University of Oviedo (Spānija).

Projekta partneri: Latvijas Universitāte (Latvija), Royal Institute of Technology (Zviedrija), Colegio Público Veneranda Manzano (Spānija), Consejería de Educación y Cultura (Spānija), Ain Shams University (Ēģipte), Nile University (Ēģipte), Mansoura University (Ēģipte), Egyptian E-Learning University (Ēģipte), Right to Live Organization (Ēģipte), Misr Language School (Ēģipte), Ministry of Education (Ēģipte).