Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

SP-Edu projekta darbsemināri
Ieva Margeviča-Grinberga
01.04.2018.

No 14. līdz 16. februārim projekta SP-EDU partneri no Ēģiptes, Spānijas un Latvijas piedalījās Ovjedo Universitātes un Astūrijas izglītības pārvaldes organizētajos trīs dienu darbsemināros. Semināru mērķis bija iepazīties un analizēt Spānijas labās prakses piemērus iekļaujošās izglītības veicināšanai. Latvijas Universitāti pārstāvēja vadošās pētnieces Ieva Margeviča-Grinberga un Tamāra Pīgozne.

2018. gada 14. februārī projekta partneri tikās ar Ovjedo Universitātes rektoru Santiago García-Granda un prorektoru Francisco José Borge López. Pēc tikšanās at rektoru semināra dalībnieki apmeklēja Ovjedo Universitātes veco bibliotēku; kā arī – Inženierzinātņu fakultāti, kur notika pirmais seminārs psiholoģijas profesora Luis Antonio Pérez González vadībā. Profesors stāstīja par Aplied Behavior Analysis teorijas izmantošanu darbā ar autistiem. Diskusiju izraisīja prof. Pérez González tēze, ka veiksmīga skolēnu ar autismu iekļaušanās vispārizglītojošās klasēs ir iespējama tikai tad, ja ar bērnu strādā individuāli. Šo darbu var īstenot gan klasē, ja bērnam visu laiku blakus ir viens skolotājs, gan individuālajās nodarbībās ārpus klases. Iekļaušanās nav iespējama, ja klasē ir tikai viens skolotājs, norādīja zinātnieks. 

15.februārī semināra dalībnieki skolās vēroja nodarbības un piedalījās radošajās darbnīcās. Veneranda Manzano skolā jau vairākus gadus sadarbībā ar Latores speciālo skolu tiek īstenots projekts bērnu ar smagiem funkcionāliem traucējumiem iekļaušanās vispārizglītojošajā skolā sekmēšana. Divas reizes nedēļā bērni, ar salīdzinoši mazākiem traucējumiem piedalās Veneranda Manzana skolas nodarbībās. Vienreiz nedēļā tiek veidotas jauktas vecuma un izglītības vajadzību grupas. Skolēniem tiek piedāvātas dažādas radošas darbnīcas, piemēram, skolas radio ziņu veidošana un ierakstīšana, drāmas, ēnu teātra, teātra dekorāciju veidošana, stāstu atlasīšana dramatizācijai u.c. Radošās darbnīcas ilgst vienu stundu.

Pēc darbnīcu apmeklēšanas notika skolotāju un projektu darbinieku diskusijas par redzēto skolā.

Speciālās izglītības skolā LATORES projekta dalībnieki iepazinās ar skolas darba organizēšanu, skolēnu dienas režīmu, ārpusklases aktivitātēm un metodēm darbā ar autistiem.

Bija iespēja ielūkoties nodarbības. Latores galvenais mērķis palīdzēt bērniem apgūt patstāvīgai dzīvei nepieciešamās iemaņas. Skolā mācās 127 skolēni ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

16. februārī projekta dalībnieki piedalījās Astūrijas izglītības pārvaldes „Skolotāju un resursu centra” organizētajā konferencē. Konferencē uzstājās Astūrijas reģionālās valdības Izglītības un kultūras ministrijas pārstāvji Rakele Fernandeza Rodrigeza (Raquel Fernández Rodríguez), Rakele Pereza Gutjereza (Raquel Pérez Gutiérrez) un Rakele Diaza Ramila (Raquel Díaz Ramila), daloties pieredzē par iekļaujošu izglītību un analizējot Astūrijas labās prakses piemērus iekļaujošas izglītības jomā skolēniem ar kustību traucējumiem, redzes traucējumiem un ar dzirdes traucējumiem.