Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs

Konference Alūksnē - vērtīga pieredze
LU Alūksnes filiāle
15.03.2018.

2018. gada 15. martā Alūksnē notika Latvijas Universitātes (LU) 76.Starptautiskās konferences Alūksnes filiāles sekcija "Pilsoniskā un patriotiskā audzināšana multikulturālā vidē". Konferences dalībnieki ar sajūsmu uzņēma lektorus Dr. paed. LU vadošo pētnieku Manuelu Fernandezu un LU docentu Dr. sc. admin. Andreju Mūrnieku. M. Fernandezs lasīja lekciju par tēmu: "Jaunas tendences tikumu ētikas teorijā un praksē starptautiskā skatījumā" un A. Mūrnieka tēma bija "Mūsdienu tikumiskā audzināšana skolās sabiedrības līdzsvarotas attīstības perspektīvā". Manuels Fernandezs īsteno pēcdoktorantūras projektu “Izglītības modernizācija Latvijas skolās, īstenojot inovatīvu pētniecībā balstītu programmu par 21. gadsimta kompetencēm un tikumu ētikas attīstību ar virtuālās telpas atbalstu (ARETE-school).” Projekta Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/071. Pētījums līdzfinansēts no ERAF.

 

Interesantas diskusijas izvērsās grupu darbā, kuru temati bija "Pilsoniskā un patriotiskā audzināšana darbā" vadīja L. Vanaga - E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktora vietniece audzināšanas darbā, "Pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas multikulturālā vidē integrēšanas iespējas mācību priekšmetos" vadīja V. Medne - Viļakas Valsts ģimnāzijas direktora vietniece izglītības jomā un I. Lindenberga - Viļakas Valsts ģimnāzijas skolotāja un "Labie piemēri un iespējas jauniešiem pilsoniskās un patriotiskās audzināšanas jomā multikulturālā vidē"- vadīja M. Ziņģe, Z. Bērziņa un A. Kaulakāne - no E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolas pašpārvaldes.

Konferences dalībniekus sveica Alūksnes Izglītības pārvaldes vadītāja G. Kupča un E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktore D.Dubre-Dobre, kura uzņēma konferences dalībniekus skolas telpās.

Konferenci vadīja un tās rezultātus ekspresinterviju veidā apkopoja LU Alūksnes filiāles direktore A. Pētersone. Konferencē piedalījās Alūksne, Apes, Balvu, Gulbenes, Viļakas un Rugāju novadu izglītības darbinieki, sabiedrisko un nevalstisko organizāciju pārstāvji, studenti, maģistranti un absolventi.