Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU PPMF PZI tālākizglītības piedāvājums
Pēdējās izmaiņas veiktas:
02.12.2015.

Augstskolas docētāju neformālā tālākizglītība kā mācīšanās darba vietā   maģistra studiju programmas „Dažādības pedagoģiskie risinājumi” īstenošanas gaitā.

2006. gadā izstrādāta starpuniversitāšu maģistra studiju programma „Educational Treatment of Diversity” (latv. „Dažādības pedagoģiskie risinājumi”), tās realizācija uzsākta 2007.-2008.akad.gadā Spānijā (Universidad Nacional de Educatión a Distancia, UNED). Šī programma vienlaikus ir arī docētāju tālākizglītības programma Eiropas augstākās izglītības pilnveidei.
2007. gada 22.-29.novembrī 6 doktoranti (D.Kalniņa, A.Fernāte, L.Daniela, I.Margeviča, I.Lūka, S.Surikova) un 3 profesori (I.Maslo, R.Andersone, S.Tūbele) stažējās Spānijā (Universidad Nacional de Educatión a Distancia, UNED), lai apgūtu starpuniversitāšu maģistra studiju programmas „Dažādības pedagoģiskie risinājumi” realizācijas metodiku.
2008. gada maijā-augustā LU PPF PZI stažējās UNED docētāja Dr. Cristina Sánchez Romero (starpuniversitāšu maģistra studiju programmas „Educational Treatment of Diversity” akadēmiskā sekretāre, UNED).

2008. gada 3.-7.novembrī 3 LU PPF un LU PPF PZI darbinieki (I.Margeviča, S.Baranova, T.Kurilova) stažējās Spānijā (Universidad Nacional de Educatión a Distancia, UNED) e-vides administrēšanā un konsultēšanā, t.sk. piedalījās  ALF e-platformas augstskolu docētāju tālākizglītības prezentācijā un satura apspriešanā un UNED rīkotajā videokonferencē "Psihopedagoģijas attīstības tendences".

2008.-2009. akad.gadā maģistra studiju programmas „Dažādības pedagoģiskie risinājumi” realizācija uzsākta Latvijas Universitātē. Programmas īstenošanas gaitā akadēmiskajam personālam ir iespēja pilnveidot savas komunikatīvās, didaktiskās, tehnoloģiskās, organizatoriskās, vadības, pētnieciskās u.c. kompetences.