Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Maģistra studiju programma „Dažādības pedagoģiskie risinājumi”
Pēdējās izmaiņas veiktas:
29.01.2016
Iegūstamais grāds: Izglītības zinātņu maģistrs pedagoģijā
Studiju programmas kods: 45142
Programmas īstenošanas vieta: Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte, Jūrmalas gatve 76, Rīga, LV-1083
Studiju programmas apjoms kredītpunktos: 80 KP (120 ECTS)
Studiju programmas forma un ilgums:PLK (pilna laika klātiene, 4 semestri) vai NLN (nepilna laika neklātiene, 5 semestri)
Studiju programmas direktore: Dr.habil.paed., prof. Irina Maslo
Studiju programma ir apstiprināta:

Pedagoģijas studiju programmu padomes sēdē  05.02.2008., lēmuma Nr.32, Padomes priekšsēdētājs J.Mencis j.;

LU PPF Domes sēdē 28.02.2008., protokols Nr.03/08, Domes priekšsēdētājs A.Grīnfelds;

LU Kvalitātes novērtēšanas komisijas sēdē 27.03.2008., lēmuma Nr.13, priekšsēdētājs J.Krūmiņš;

LU Senāta sēdē 28.04.2008., Senāta priekšsēdētājs J.Rozenvalds
Studiju programma ir licencēta:No 26.06.2008 līdz 31.12.2015  
Studiju programma ir akreditēta:No 12.06.2013 līdz 11.06.2019
 

Papildinformācija par maģistra studiju programmu „Dažādības pedagoģiskie risinājumi”:

Informācija par maģistra studiju programmu  (LU studiju programmu katalogā):

Maģistra studiju programma „Dažādības pedagoģiskie risinājumi”, 204A2, 80 Kp, valoda - latviešu, angļu

Maģistra studiju programma „Dažādības pedagoģiskie risinājumi”, 204A9, 80 Kp, valoda - angļu, spāņu

LU PPMF studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" pašnovērtējuma ziņojums (2013)

LU PPMF studiju virziena "Izglītība, pedagoģija un sports" pašnovērtējuma ziņojums (2014)