Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Doktorantūras skola „Cilvēka kapacitāte un mācīšanās dzīvei dažādību iekļaujošos kontekstos”
Pēdējās izmaiņas veiktas:
22.12.2017.

Doktorantūras skolas ir projekti daudzdisciplināru, tēmas orientētu doktora studiju programmu īstenošanai, izmantojot šim nolūkam paredzētu mērķfinansējumu. Skolas piedalās arī maģistra studiju programmu īstenošanā, ja šo studiju galvenais uzdevums ir sagatavot turpmākai doktora grāda iegūšanai.

Doktorantūras skolas darbības uzdevumi ir:

  • formulēt sabiedrības attīstībai nozīmīgas un teorētiski aktuālas tēmas un risināt tās vairāku nozaru vai apakšnozaru doktorantu un zinātnieku sadarbībā;
  • koncentrēt mērķfinansējumu doktora un ar tām saistīto maģistra studiju īstenošanai vadošajos LU zinātniskajos centros;
  • veicināt sadarbību doktora studiju īstenošanai starp dažādu LU struktūrvienību un zinātnisko institūtu zinātnieku grupām;
  • veicināt sadarbību doktora studiju īstenošanai starp LU un ārpus LU esošajām zinātniskajām institūcijām;
  • piesaistīt ievērojamus ārvalstu zinātniekus doktora studiju īstenošanai LU;
  • sekmēt jaunu inovatīvu metožu izmantošanu doktora studiju īstenošanā;
  • efektīvi izmantot doktora studijām paredzēto mērķfinansējumu;
  • nodrošināt doktorantūras skolas darbības atbilstību doktora un maģistra studiju programmu uzņemšanas, studiju plānu īstenošanas un kvalifikācijas piešķiršanas prasībām.

Papildinformācija par doktorantūras skolām:

Informācija par doktorantūras skolu „Cilvēka kapacitāte un mācīšanās dzīvei dažādību iekļaujošos kontekstos”

Noteikumi par Latvijas Universitātes Doktorantūras skolām

Doktorantūras skolas Latvijas Universitātē