Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Āzijas un Eiropas mūžmācīšanās un izglītības pētniecība (ASEM LLL Hub)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
02.12.2015.

Asia-Europe Meeting, ASEM Education and Research Hub for Lifelong Learning (the ASEM LLL Hub)

Kopš 2008.gada Latvijas Universitāte (LU vadības nominētā pārstāve Dr.habil.paed., prof. Irīna Maslo) piedalās piecos ASEM LLL Hub pētniecības tīklos:

1. tīkls „IKT prasmju attīstība, e-mācīšanās un e-mācīšanās kultūra mūžizglītībā”

2. tīkls „Mācīšanās darba vietā (un darba vietai)”

3. tīkls „Pieaugušo izglītotāju profesionalizācija ASEM valstīs”

4. tīkls „Mūžizglītības politikas nacionālās stratēģijas pilsoņu motivācijas veicināšanai un tālākizglītības un mācīšanās šķēršļu novēršanai”

5. tīkls „Pamatkompetences”

Papildus informāciju par ASEM LLL Hub pētniecības aktivitātēm (sanāksmēm, konferencēm u.c.) var saņemt pie Latvijas universitātes ASEM LLL Hub pārstāves, LU PPMF profesores, Dr.habil.paed. Irīnas Maslo (irina.maslo@lu.lv) un ASEM LLL Hub mājas lapā.