PPMF pētniecības apakšprojektu saraksts (2020.g.)

Apakšprojekta nosaukums

Zinātnes nozare/apakšnozare

Struktūrvienība

Vadītājs

Tehnoloģiju resursu izmantošanas piedāvājums STEM millenium paaudzes jēgpilnas digitālās mācīšanās pieprasījumam kompetenču pieejas realizācijai izglītības satura reformas kontekstā LatvijāIzglītības zinātnes / skolas pedagoģija, augstskolas pedagoģija, vispārīgā pedagoģija

PZI

Tamāra Pīgozne

 

Skolēnu tikumiskās audzināšanas jautājumu izpēte Latvijas izglītības satura reformas kontekstāIzglītības zinātnes / skolas pedagoģija, sociālā pedagoģija, vispārīgā pedagoģijaPZISvetlana Surikova
Vizuāla darbība kā caurviju kompetence mācīšanās procesā Humanitārās un mākslas zinātnes / mūzika, vizuālās mākslas un arhitektūraMTNAustra Avotiņa
Skolotāja profesionālās karjeras veidošanās nosacījumi sākotnējās skolotāju izglītības studiju procesā izglītības pārmaiņu kontekstāIzglītības zinātnes /  augstskolas pedagoģijaSINGunta Kraģe
Padomju bērnība publiskās vēstures diskursāIzglītības zinātnes / izglītības vēstureIZPIN, PZIIveta Ķestere
Izglītības pētījumu pieredze dažādu akadēmisko kopienu kontekstā Izglītības zinātnes / izglītības vēsturePZIMarks Depāpe
Kultūras izpratnes īstenošana pamatizglītībā pārmaiņu kontekstāIzglītības zinātnes /  skolas pedagoģija,
augstskolas pedagoģija
kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā didaktika
PZIIlze Briška
Digitālo prasmju apguves saistība ar skolēnu sasniegumiem lasīšanā PISA 2018Izglītības zinātnes /  skolas pedagoģijaIPIRita Kiseļova
Skolotāju studiju programmu kandidātu atlasei paredzētā oriģināla konstrukta instrumenta “Skolotāja konverģentās un diverģentās domāšanas tests” faktoriālā validitāte un ticamībaPsiholoģija / psiholoģiskā novērtēšana, psihometrikaPNMalgožata Raščevska
Talantīgo skolēnu mācīšana un mācīšanās dizainā un tehnoloģijās vispārizglītojošajā skolāIzglītības zinātnes /  nozaru (mākslas) pedagoģijaMTNMāra Urdziņa-Deruma
Pieejamība un iekļaušanās augstākajā izglītībā: X gadījuma analīzeIzglītības zinātnes /  augstskolas pedagoģija, sociālā pedagoģija, speciālā pedagoģijaIZPIN, PZIDita Nīmante
Jaunā mācību satura ieviešanas gaitas novērtēšanaPsiholoģijaPNSolvita Umbraško
Kolektīvā muzicēšana kā kulturālas mācīšanās processIzglītības zinātnes /  nozaru (mūzikas) pedagoģijaPZIGuntars Bernāts
Vainlendas adaptīvās uzvedības aptaujas, trešais izdevums (Vineland Adaptive Behavior Scales III) adaptācija latviešu valodā sākumskolas vecuma bērniemPsiholoģija / klīniskā psiholoģijaPNSandra Beatrice Sebre
Uztvertais atbalsts akadēmiskajā jomā studentu piederības Latvijai un emigrācijas nodomu prognozēPsiholoģija / klīniskā psiholoģijaPNAleksandrs Koļesovs