Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Izglītības modernizācija Latvijas skolās, īstenojot inovatīvu pētniecībā balstītu programmu par 21. gadsimta kompetencēm un tikumu ētikas attīstību ar virtuālās telpas atbalstu (ARETE-school)
Pēdējās izmaiņas veiktas:
08.02.2018

Projekta nosaukums angļu valodā: Modernization of school education in Latvia through an innovative research-based program on 21st century competences and virtue ethics development supported by a virtual campus (ARETE-school).

Projekta numuri: Vienošanās Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/071, LU reģistrācijas Nr. ESS2017/222, finansējuma kods S217-ESS222-ZR-N-040.

Projekta vadītājs: Manuels Fernandezs (Manuel Joaquin Fernandez Gonzalez).

Projekta sadarbības partneri: DataPro Group SIA un  Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmijas Reģionalistikas zinātniskais institūts.

Projekta īstenošanas termiņš: 01.11.2017-31.10.2020

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir pilnveidot pēcdoktoranta pētnieciskas prasmes un kompetenci (it īpaši Internet-based research, Big-data research, Design-based implementation research jomās), kā arī palielināt viņa zinātnisko kapacitāti, nodrošinot profesionālās attīstības iespējas zinātniskajā institūcijā un sadarbībā ar sadarbības partneriem (zinātniskā institūcija un komersantu) un ārzemju zinātniskās institūcijas. Projekta rezultāti sekmēs jauniešu personisko izaugsmi un Latvijas ekonomisko uzplaukumu, veicinot izglītības sistēmas modernizāciju, humanizāciju un orientāciju uz darba tirgu, kā arī uzlabojot attiecības starp IKT jomu un skolas izglītības jomu. Projekts balstās pārliecībā, ka šos mērķus var sasniegt, veicot skolā kopīgu, pētniecībā balstītu izglītojošu darbu jauniešu transversālo kompetenču attīstībā un tikumiska rakstura audzināšanā (TC&CE), palīdzot viņiem kļūt par harmoniskām personām, zinošiem un atbildīgiem nākotnes ekonomikas dalībniekiem. Programmas zinātniskais mērķis ir nodrošināt zinātniskos pamatus programmas ARETE-school TC&CE attīstīšanai un efektīvai ieviešanai skolās, kā arī izmantot tiešsaistes izpētes metožu iespējas Pedagoģijas pētniecībā, izmantojot inovatīvo pētniecisko platformu ARETE-research.

Projektā ietvaros plānotie rezultāti: 6 zinātniskās publikācijas, 3 pētījuma ziņojumi, 1 jaunā tehnoloģija, un 1 komersants, kas sadarbojas ar pētniecības institūcijām.

Projektā paredzētas šādas darbības: ARETE-research tiešsaistes platformas pētniecībā balstīto modelēšanu un tās pilotēšanas zinātnisko uzraudzību, nodrošinot tās inovatīvo raksturu pedagoģiskajai pētniecībai (WP1); rakstura audzināšanas teorijas un labākās prakses salīdzinošo novērtēšanu Latvijā un angļu, spāņu un franču valodā runājošās valstīs, kā arī ar rakstura audzināšanu saistītas izglītības trūkumu analīzi Latvijā, piesaistot plašu ekspertu tīklu (WP2); izpētīt programmas optimālo modeli Latvijas kontekstā, t.sk. noskaidrojot TC&CE veicinošā skolas klimata izveides un skolotāju un vecāku iesaistīšanas pedagoģiskos priekšnosacījumus (WP3); izpētīt piemērotākās pieejas ARETE-school programmas pilotēšanai Latvijas skolās un zinātniski izvērtēt pilotēšanas rezultātus (WP4); un izpētīt programmas ieviešanas un izplatīšanas pedagoģiskos nosacījumus Latvijas kontekstā un tās ieviešanas efektivitāti (WP5). Projekta pamatā ir konsekvents partneru tīkls, tostarp divi Latvijas IKT uzņēmumi, augstākās izglītības iestādes un zinātniskās institūcijas, starptautiski atzīts pētniecības centrs, trīs izglītībā iesaistītās Valsts institūcijas un sociālie partneri (ģimeņu asociācijas un NVO).

Projekta vietne angļu valodā: https://www.pzi.lu.lv/eng/research-process/national-research-projects/2014-2020/arete-virtual-campus/

Saistītās ziņas latviešu valodā:

1.1.1.2.pasākums "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts"

Izglītības modernizācija Latvijas skolās, īstenojot inovatīvu pētniecībā balstītu programmu par 21. gadsimta kompetencēm un tikumu ētikas attīstību ar virtuālās telpas atbalstu (ARETE-school)