Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Pētniecības projekta "Cilvēks, tehnoloģijas un izglītības kvalitāte" apraksts
Pēdējās izmaiņas veiktas:
12.02.2018

Tēmas pamatojums

Izglītības kvalitāti būtiski ietekmē iesaistīto cilvēku (izglītības iestāžu vadītāju, skolotāju, audzēkņu u.c.) darbība un jauno tehnoloģiju izmantošanu.

Šobrīd Latvijā un pasaulē šie faktori tiek aplūkoti atsevišķi: LR izglītības likumā tiek runāts par cilvēka vērtībām (tikumība, lojalitāte, nevainojamā reputācija u.c.). Nesen ārzemju investori uzsvēra nepieciešamību veicināt transversālo kompetenču (21. gs. prasmju) attīstību Latvijas izglītības sistēmā. Viena no LR viedās specializācijas stratēģijas prioritātēm ir „modernā izglītība”, kas viennozīmīgi saistīta ar specializācijas jomu „informācijas un komunikācijas tehnoloģijas”.

Pašlaik nav visaptverošā pētījuma par šo trīs komponentu mijiedarbību un savstarpējo ietekmi. Lai uzlabotu izglītības kvalitāti visos izglītības posmos, nepieciešams sistēmisks skatījums uz izglītības kvalitāti, ņemot vērā cilvēka faktoru un jaunās tehnoloģijas kopumā.

Pētījuma virsmērķis (atbilstoši LU Pētniecības programmas 2015.–2020. g. mērķiem):

LU PPMF cilvēkresursu attīstība, zinātniskās kapacitātes un konkurētspējas attīstība un starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšana.

Projekta konkrētais mērķis:

Uzlabot izglītības kvalitāti Latvijā, izpētot cilvēka, tehnoloģiju un izglītības kvalitātes savstarpējo saistību. Nepieciešams uzzināt ko, kā, kur, ar ko un kāpēc cilvēks mācās (apakšvirziens „Cilvēks un izglītība”), kā digitalizācija ietekmē izglītības kvalitāti (apakšvirziens „Izglītības kvalitāte un tehnoloģijas”), un kā interneta izmantošana ietekmē pusaudžu sociālo uzvedību (apakšvirziens „Cilvēks un tehnoloģijas”).

Projekts arī veicinās zinātnisko sadarbību LU PPMF ietvaros un uzlabos sadarbību ar citām LU fakultātēm (2016.-2017.g.) un starptautiskiem partneriem (2017.-2018.g.).

Pētījuma plāns

Pētījuma gaitā tiks izpētīta cilvēka, tehnoloģiju un izglītības kvalitātes savstarpējā saistība no trim aspektiem:

1- Cilvēks un izglītība;

2- Izglītības kvalitāte un tehnoloģijas;

3- Cilvēks un tehnoloģijas.

Pētniecības projekta apraksts (2016-2018) ar precizējumiem par 2016. gadu (pdf) 

Pētniecības projekta apraksts (2016-2018) ar precizējumiem par 2017. gadu (pdf) 

Pētniecības projekta sasniegumi 2017. gadā (pdf)