Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU PPMF PZI rīkotās konferences un semināri
Pēdējās izmaiņas veiktas:
22.04.2016.

PZI informatīvo semināru cikls:

Vairāk par informatīvo semināru ciklu

2016. gada 11. marts. 2. pētniecības programmas “Mūžmācīšanās” pētnieku tikšanās un informatīvais seminārs (koordinatore prof. I. Maslo)

2. pētniecības programmas atskaite par 2015. gadu un 2016. gada vīzija

2016. gada 14. marts.1. pētniecības programmas “Pedagoģijas vēstures pētniecība” pētnieku tikšanās un informatīvais seminārs (koordinatore prof. I. Ķestere)

1. pētniecības programmas atskaite par 2015. gadu un 2016. gada vīzija

2016. gada 16. marts. 3. pētniecības programmas “Dažādības pedagoģiskie risinājumi” pētnieku tikšanās un informatīvais seminārs (koordinatore I. Margeviča-Grinberga)

3. pētniecības programmas atskaite par 2015. gadu un 2016. gada vīzija

ESF finansētā projekta „Atbalsts izglītības pētījumiem” (1.2.2.3.2.apakšaktivitāte) ietvaros veiktā pētījuma "Jaunu izaicinājumu un to risināšanas iespēju identificēšana un analīze, kas ietekmē pieaugušo (18-24 gadi) iesaistīšanos (atgriešanos) mūža mācīšanās procesā" rezultātu izplatīšanas noslēguma pasākums. 2015. gada 17. jūnijs.

Vairāk par semināru

ESF finansētā projekta „Atbalsts izglītības pētījumiem” (1.2.2.3.2.apakšaktivitāte) ietvaros veiktā pētījuma "Jaunu izaicinājumu un to risināšanas iespēju identificēšana un analīze, kas ietekmē pieaugušo (18-24 gadi) iesaistīšanos (atgriešanos) mūža mācīšanās procesā" rezultātu izplatīšanas seminārs. 2015. gada 25. februāris.

Vairāk par semināru

CReBUS projekta „Digitālā laikmeta biznesa radīšana – e-mentorings jauno eiropiešu uzņēmējspējas attīstībai” seminārs. 2011. gada 21. oktobris.

Semināra programma

1. prezentacija. Vispārīgā informācija par CReBUS projektu un tā rezultātiem

2. prezentācija. CReBUS e-mentoringa aktivitāšu struktūra un nākotnes plāni

3. prezentacija. Lekcija “Uzņēmējspēja kā dinamiska sistēma un holistiskā pieeja tās veicināšanai” (Dr.paed. K.Oganisjana)

4. prezentācija. CReBUS tiešsaistes rokasgrāmata

5. prezentācija. CReBUS projekta potenciālie protežējamie un mentori

ESF finansētā projekta „Atbalsts izglītības pētījumiem” (1.2.2.3.2.apakšaktivitāte) ietvaros veiktā pētījuma "Jaunu izaicinājumu un to risināšanas iespēju identificēšana un analīze, kas ietekmē pieaugušo (18-24 gadi) iesaistīšanos (atgriešanos) mūža mācīšanās procesā" seminārs. 2011. gada 7.-10. septembris.

Semināra programma

Pētījuma prezentācija latviešu valodā

Pētījuma prezentācija angļu valodā

Semināra fotoprezentācija 

Latvijas Universitāte – tilts starp Āzijas-Eiropas un Eiropas-Amerikas pētniecības tīkliem mācīšanās kvalitātes sekmēšanas jomā. Informatīvā konference – diskusija par LU PPMF Pedagoģijas zinātniskā institūta 2007. – 2010. gada pētījumu rezultātiem un nepieciešamajām inovācijām. 2011. gada 20. maijs.

Konferences programma

Konferences ievada prezentācija

Diskusijas par pētījumu rezultātiem un nepieciešamajām inovācijām

1. diskusija. Pamatskolu beidzēju analītiskā kompetence

2. diskusija. Jaunās paaudzes mācīšanās veicināšanas iespējas

3. diskusija. Mācīšanās darba vietā

4. diskusija. Augstskolu docētājiem nākotnē nepieciešamās kompetences

5. diskusija. Iekļaušanās

Informācija par 2011. -2013. gada pētījumiem

Dzīves darbībā izveidoto kompetenču izvērtēšanas instrumentārija pārvēršana par kapitālu: izplatīšana Eiropā – CAPIVAL

Digitālā laikmeta biznesa radīšana – e-mentorings jauno eiropiešu uzņēmējspējas attīstībai – CReBUS

ESF finansētais Valsts izglītības attīstības aģentūras ASEM LLL Hub starptautiskais pētījums