Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
PZI Zinātniskā padome
Pēdējās izmaiņas veiktas:
24.12.2016
 1. Prof. Irina Maslo - PZI Zinātniskās padomes priekšsēdētāja; 
 2. Vad.pētn. Manuels Fernandezs - LU PPMF PZI direktors;
 3. Prof. Rudīte Andersone - Pedagoģijas profesoru padomes priekšsēdētāja;
 4. Prof. Irēna Žogla - Promocijas padomes priekšsēdētāja;
 5. Prof. Zanda Rubene - Pedagoģijas doktora studiju padomes priekšsēdētāja, Pedagoģijas nodaļas vadītāja;
 6. Asoc.prof. Linda Daniela - Promocijas padomes sekretāre;
 7. Pētn. Raimonds Strods - PZI Zinātniskās padomes sekretārs.

PZI Zinātniskās padomes sastāvs ir apstiprināts PZI Pilnsapulces sēdē 23.09.2015.

PZI Zinātniskā padome ir tiesīga pieaicināt šādus vietējos un ārzemju ekspertus stratēģisko jautājumu risināšanai:

 1. Guntars Catlaks (Valsts izglītības satura centrs - VISC);
 2. Inta Grīnberga (Latvijas Darba devēju konfederācija - LDDK);
 3. Arne Carlsen (UNESCO Institute for Lifelong Learning)
 4. Günter L. Huber (University of Tübingen);
 5. Dmitrijs Semjonovs (SIA Novikontas).

PZI Zinātniskās padomes sēdē 24.09.2015. par PZI Zinātniskās padomes priekšsēdētāju tiek ievēlēta Irina Maslo un par PZI Zinātniskās padomes sekretāru tiek ievēlēts Raimonds Strods.