Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
PZI personāls
Pēdējās izmaiņas veiktas:
22.03.2018

LU PPMF PZI vadība

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats Zin.grāds E-pasts
1. Irina Maslo Zinātniskās padomes priekšsēdētāja Dr.habil.paed. irina.maslo@lu.lv
2. Linda Daniela Direktora p.i. Dr.paed. linda.daniela@lu.lv


LU PPMF PZI zinātniskais personāls

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats Zin.grāds E-pasts
1. Linda Daniela Vadošā pētniece Dr.paed. linda.daniela@lu.lv 
2. Irina Maslo Vadošā pētniece Dr.habil.paed. irina.maslo@lu.lv
3. Elīna Maslo Vadošā pētniece Dr.paed. elina.maslo@lu.lv
4. Svetlana Surikova Vadošā pētniece Dr.paed. svetlana.surikova@lu.lv
5. Emīlija Černova  Vadošā pētniece Dr.paed. emilija.cernova@lu.lv
6. Irēna Žogla Vadošā pētniece Dr.habil.paed. irena.zogla@lu.lv
7. Manuels Fernandezs Vadošais pētnieks Dr.paed. manuels.fernandezs@lu.lv
8. Iveta Ķestere Vadošā pētniece Dr.paed. iveta.kestere@lu.lv
9. Sarmīte Tūbele Vadošā pētniece Dr.paed. sarmite.tubele@lu.lv
10. Zanda Rubene Vadošā pētniece Dr.paed. zanda.rubene@lu.lv
11. Ieva Margeviča-Grinberga Vadošā pētniece Dr.paed. ieva.margevica@lu.lv
12. Rita Birziņa Vadošā pētniece Dr.paed. rita.birzina@lu.lv
13. Tatjana Koķe Vadošā pētniece Dr.habil.paed. tatjana.koke@lu.lv
14. Tamāra Pīgozne Pētniece Dr.paed. tamara.pigozne@lu.lv
15. Ērika Vugule Pētniece Dr.paed. erika.vugule@lu.lv
16. Raimonds Strods Pētnieks Mg.paed. raimonds.strods@lu.lv
17. Ilona Gehtmane-Hofmane Pētniece Mg.paed. ilona.gehtmane-hofmane@lu.lv
18. Sanita Baranova Pētniece Dr.paed. sanita.baranova@lu.lv
19. Arnis Strazdiņš Zinātniskais asistents Mg.hist. arnis.strazdins@lu.lv
20. Egija Laganovska Pētniece Mg.paed. egija.laganovska@lu.lv
21. Ļubova Vasečko Pētniece Mg.paed. lubova.vasecko@lu.lv
22. Ilze Briška
23. Guntars Bernāts
24. Tija Zīriņa
25. Juris Porozovs Vadošais pētnieks

LU PPMF PZI sadarbības partneri (PPMF Pedagoģijas nodaļas un Skolotāju izglītības nodaļas akadēmiskais personāls, kas ir iesaistīts PZI pētniecības programmu īstenošanā)

Nr.p.k. Vārds, uzvārds Amats Zin.grāds E-pasts
1. Aīda KrūzeVadošā pētnieceDr.paed.aida.kruze@lu.lv
2.Dita NīmanteVadošā pētnieceDr.paed.dita.nimante@lu.lv
3. Rudīte AndersoneProfesore Dr.paed. rudite.andersone@lu.lv
4. Elita StikutePētnieceDr.paed.elita.stikute@lu.lv
5. Baiba KaļķePētnieceDr.paed.baiba.kalke@lu.lv