Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
LU PPMF PZI akadēmiskais personāls
Pēdējās izmaiņas veiktas:
13.05.2017

Dr.paed. Manuels Fernandezs (Manuel-Joaquín Fernández-González)

LU PPMF PZI direktors

LU PPMF PZI vadošais pētnieks

Dzīves un darba gājums

Profils LU mājaslapā

ResearchGate profils

ORCID profils

ResearcherID profils

 

 

Dr.habil.paed. Irina Maslo

LU PPMF PZI vadošā pētniece

LU PPMF PZI Zinātniskās padomes priekšsēdētāja

LU PPMF PN profesore

Dzīves un darba gājums

Curriculum Vitae

Profils LU mājaslapā

ResearchGate profils

 

 

Dr.paed. Svetlana Surikova

LU PPMF PZI vadošā pētniece

LU PPMF PZI Pilnsapulces priekšsēdētāja

Dzīves un darba gājums

Profils LU mājaslapā

ResearcherID profils

ORCID profils

 

Dr.paed. Elīna Maslo

LU PPMF PZI vadošā pētniece

Ārhusas Universitātes Dāņu izglītības skolas docente

Profils LU mājaslapā

Profils Dāņu izglītības skolas mājaslapā

ResearchGate profils

Dr.paed. Emīlija Černova

LU PPMF PZI vadošā pētniece

LU emeritus profesore (kopš 2015. gada)

Profils LU mājaslapā

Dr.habil.paed. Irēna Žogla

LU PPMF PZI vadošā pētniece

LU emeritus profesore (kopš 2009. gada)

Profils LU mājaslapā

Dr.paed. Sarmīte Tūbele

LU PPMF PZI vadošā pētniece

LU PPMF PN profesore

Profils LU mājaslapā

Dr.paed. Iveta Ķestere

LU PPMF PZI vadošā pētniece

LU PPMF PN profesore

Intervija ar Ivetu Ķesteri

Profils LU mājaslapā

Dr.paed. Rudīte Andersone

LU PPMF PZI vadošā pētniece

LU PPMF PN profesore

Profils LU mājaslapā

Dr.paed. Zanda Rubene

LU PPMF PZI vadošā pētniece

LU PPMF PN profesore

Profils LU mājaslapā

Dr.paed. Rita Birziņa

LU PPMF PZI vadošā pētniece

LU PPMF BF vadošā pētniece

Profils LU mājaslapā

Dr.paed. Ērika Vugule

LU PPMF PZI pētniece

Profils LU mājaslapā

Dr.paed. Tamāra Pīgozne

LU PPMF PZI pētniece

LU PPMF PZI Pilnsapulces sekretāre

Profils LU mājaslapā

Dr.paed. Linda Daniela

LU PPMF PZI vadošā pētniece

LU PPMF PN asociētā profesore

Profils LU mājaslapā

Mg.paed. Raimonds Strods

LU PPMF PZI pētnieks

LU PPMF PN studiju metodiķis

Mg.paed. Ilona Gehtmane-Hofmane

LU PPMF PZI pētniece

Dr.paed. Iveta Ozola

LU PPMF PZI pētniece

Dzīves un darba gājums

Dr.paed. Sanita Baranova

LU PPMF PZI pētniece

LU PPMF PN docente

Profils LU mājaslapā

Mg.hist. Arnis Strazdiņš

LU PPMF PZI zinātniskais asistents

Dzīves un darba gājums